Istraživačke jedinice

Jedinica za teoriju kvantnih i kompleksnih sustava – QuantiX

Jedinica se sastoji od dvije podjedinice: Kvantne koju vodi D. Vretenar i kompleksne koju vodi N. Pavin.
Sve naše aktivnosti možete pratiti kroz dane rubrike.

Jedinica za teoriju reprezentacija Liejevih algebri, teoriju brojeva i pridružene strukture

Nešto o jedinici