Dr. Sc. Marko Cvitaš

Radno mjesto:

  • Znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, Zavod za fizičku kemiju

Područja znanstvenog interesa:

  • Kvatna molekulska dinamika, reaktivna raspršenja, molekulski sudari, rovibracijska molekularna spektroskopija.

Pet odabranih publikacija:

  • M.T. Cvitaš, P. Soldan, J.M. Hutson, P. Honvault and J.M. Launay, Ultracold $Li + Li­_2$  collisions: bosonic and fermionic cases, Phys. Rev. Lett. 94, 033201 (2005).
  • M.T. Cvitaš, P. Soldan, J.M. Hutson, P. Honvault and J.M. Launay, Ultracold collisions involving heteronuclear alkali metal dimers, Phys. Rev. Lett. 94, 200402 (2005).
  • M.T. Cvitaš and S.C. Althorpe, State-to-state reactive scattering in six dimensions using reactant-product decoupling: OH + H2→H2O + H (J=0), J. Chem. Phys 134, 223901 (2004).
  • M.T. Cvitaš and S.C. Althorpe, A Chebyshev method for state-to-state reactive scattering using reactant-product decoupling: OH + H2→H2O + H (J=0), J. Chem. Phys 139, 064307 (2013).
  • M.T. Cvitaš, S.C. Althorpe, Locating instantons in calculations of tunneling splittings: The test case of malonaldehyde, J. Chem. Theor. Comput. 12, 787 (2016).

Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

  • 2007-2011 Ramon Jenkins Senior Research Fellowship, Sidney Sussex College, Cambridge.

Bio:

Marko Cvitaš je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1999. godine, te obranio doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Durhamu 2004. godine pod mentorstvom profesora Jeremyja Hutsona. U periodu 2004.-2007. godine boravio je kao postdoktorand na Sveučilištu u Nottinghamu i Cambridgeu u grupi profesora Stuarta Althorpea. Od 2007.-2011. postaje fellow Sidney Sussex Collegea u Cambridgeu, nakon čega se 2012. godine zapošljava kao znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković na Zavodu za fizičku kemiju. Područje znanstvenog djelovanja započeo je proučavanjem molekulskih sudara u ultrahladnim molekulskim plinovima pomoću kvatne mehanike. Kasnije radi na razvoju numeričkih metoda za kvantni opis molekulaskih sudara na višim energijama. U zadnje vrijeme bavi se numeričkim metodama za poluklasični opis tuneliranja sa svrhom računanja brzina reakcija i vezanih stanaj u većim molekulskim sustavima. MC je autor 15 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani oko 500 puta.

    • Location: Institut Ruđer Bošković