Doc. Dr. Sc. Danko Radić

Radno mjesto:

 • Docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

Područja znanstvenog interesa:

 • Jednoelektronski, kolektivni i topološki efekti izazvani vanjskim i sintetičkim magnetskim poljem u kondenziranim sustavima anomalnih dimenzionalnosti (grafen, kvazi-jednodimenzionalni sustavi, visokotemperaturni supravodiči…)
 • Nanoelektromehanički sustavi: tunelirajući elektronski i spinski transport, mehanizmi induciranja elektromehaničke nestabilnosti (ugljikove nanocjevčice, grafen)

Pet odabranih publikacija:

 • Radić and L. Y. Gorelik, “Quantum Theory of Magnetoelectromotive Instability in Nanoelectromechanical Systems with Positive Differential Conductance”, Phys. Rev. Lett. 111, 186802 (2013).
 • Radić, A. Nordenfelt, A. M. Kadigrobov, R. I. Shekhter, M. Jonson, and L. Y. Gorelik, “Spin controlled nanomechanics induced by single-electron tunneling”, Phys. Rev. Lett. 107, 236802 (2011).
 • Radić, A. M. Kadigrobov, L. Y. Gorelik, R. I. Shekhter, and M. Jonson, “Self-excited oscillations of charge-spin accumulation due to single-electron tunneling”, Phys. Rev. B 82, 125311 (2010).
 • M. Kadigrobov, A. Bjeliš and D. Radić, “Magnetic Breakdown Induced Peierls Transition“, Phys. Rev. Lett. 100, 206402 (2008).
 • Radić, A. Bjeliš and D. Zanchi, “Magnetic oscillations and field-induced spin-density wave (TMTSF)2ClO4”, Phys. Rev. B 69, 014411 (2004).

Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

Nagrade:

Bio:

Danko Radić diplomirao je fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine, magistrirao 2002. te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2006. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Alekse Bjeliša. Primarno područje znanstvenog interesa bila mu je fizika kondenzirane materije, napose kolektivne pojave poput valova gustoće spina i naboja inducirane vanjskim magnetskim poljem u sustavima anomalne dimenzionalnosti. U periodu 2008.-2010. usavršavao se kao postdoktorand na Göteborg University, a zatim u periodu 2010-2011 na Chalmers University of Technology u Göteborgu, Švedska, gdje je znanstveni interes proširio i na područje fizike nanoelektromehaničkih sustava temeljenih na grafenu i ugljikovim nanocjevčicama te područje termalno-asistiranog magnetskog zapisivanja. Trenutno se bavi područjem kolektivnih i topoloških učinaka sisntetičkih magnetskih polja.

Na poziciji znanstvenog suradnika na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  zaposlen je 2009,  a na istoj instituciji izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2013. godine. Danko Radić autor je 22 znanstvena rada indeksiranih u CC, 13 sažetaka u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova, 10 usmenih priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Sudjelovao je kao suradnik na 6 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Nositelj je kolegija Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja, Osnove fizike čvrstog stanja, Seminar iz fizike čvrstog stanja te Diferencijalne jednadžbe i dinamički sustavi na nastavnom smjeru pri Fizičkom odsjeku PMF-a. Mentor je jednog diplomskog rada i komentor jedne doktorske disertacije.

  • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Website: Link