Prof. Dr. Sc. Dario Vretenar

Radno mjesto:

Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)
Područja znanstvenog interesa:

Teorijska nuklearna fizika: teorija nuklearnog funkcionala gustoće i primjene u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, fisija, nuklearna efektivna teorija polja, slaba međudjelovanja i primjene u nuklearnoj astrofizici, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih angularnih momenata.

Matematičko modeliranje i računalna fizika.
Nagrade:

 • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje Prirodnih znanosti i Matematike 2002. godine
 • Državna nagrada za znanost 2003. godine

Pet odabranih publikacija:

 • T. Nikšić, D. Vretenar: “Sloppy” nuclear energy density functionals: Effective model reduction, Physical Review C 94, 024333 (2016).
 • J.-P. Ebran, E. Khan, T. Nikšić, D. Vretenar: How atomic nuclei cluster, Nature 487, 341 (2012).
 • T. Nikšić, D. Vretenar, P. Ring, Relativistic nuclear energy density functional: Mean-field and beyod, Progress in Particle and Nuclear Physics 66, 519 (2011).
 • N. Paar, D. Vretenar, E. Khan, G. Colo: Exotic modes of excitation in atomic nuclei far from stability, Reports on Progress in Physics 70, 691 (2007).
 • D. Vretenar, A. V. Afanasjev, Relativistic Hartree-Bogoliubov theory: static and dynamic aspects of exotic nuclear structure, Physics Reports 409, 101 (2005).

Biografija:

Dario Vretenar diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982.). Magistrirao 1985., doktorirao 1988. radom iz teorijske nuklearne fizike na Sveučilištu u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Bologni i Sveučilištu Yale, te kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu.
Od 1982. godine zaposlen u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 1988. znanstveni asistent, znanstveni suradnik 1991. Unaprijeđen u docenta 1993., izvanredni profesor od 1997., redoviti profesor od 2001., redoviti profesor u trajnom zvanju od 2006. godine. Gostujući profesor na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu, Njemačka; Sveučilištu u Bologni, Italija; i Sveučilištu Tokio, Japan.
Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012. godine; redoviti član Akademije Europe (Academia Europaea) od 2016. godine.
Na Fizičkom odsjeku PMF-a predaje kolegije Uvod u kvantnu fiziku i Kvantna fizika, a na doktorskom studiju fizike kolegij Teorija strukture atomske jezgre.
Od 2004. do 2008. bio je predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za fiziku u Zagrebu i član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti. Od 2005. do 2011. član Programskog savjeta Nacionalnog  laboratorija: „Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Legnaro“, Italija. Od 2013. do 2016. član Programskog savjeta Akceleratorskog laboratorija Sveučilišta Jyvaskyla, Finska. Od 2017. član ISOLDE and Neutron Time-of-Flight Experiments Committee -CERN. Od 2009. predsjednik Matičnog odbora za polje fizike. Predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 2013. godine.

  • Tel: +385 1 460 5576
  • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Website: Link