Hrvoje Buljan

Radno mjesto:

 • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

Područja znanstvenog interesa:

 • Optika i fotonika: nanofotonika u grafenu, nelinearna optika i solitoni
 • Ultrahladni atomski plinovi: međudjelujući kvantni sustavi uključujući 1D bozonski kvantni plinovi

Pet odabranih publikacija:

 • Dubček, C.J. Kennedy, L. Lu, W. Ketterle, M. Soljačić, and H. Buljan, Weyl Points in Three-Dimensional Optical Lattices: Synthetic Magnetic Monopoles in Momentum Space, Phys. Rev. Lett. 114, 225301 (2015).
 • Pezer and H. Buljan, Momentum distribution dynamics of a Tonks-Girardeau gas: Bragg reflections of a quantum many-body wave packet, Phys. Rev. Lett. 98, 240403 (2007).
 • Buljan, O. Cohen, J.W. Fleischer, T. Schwartz, M. Segev, Z.H. Musslimani, N.K. Efremidis, and D.N. Christodoulides, Random-phase solitons in nonlinear periodic lattices, Phys. Rev. Lett. 92, 223901 (2004).
 • Cohen, G. Bartal, H. Buljan, T. Carmon, J.W. Fleischer, M. Segev, and D.N. Christodoulides, Observation of random-phase lattice solitons, Nature (London) 433, 500 (2005).
 • Jablan, H. Buljan, and M. Soljačić, Plasmonics in graphene at infra-red frequencies, Phys. Rev. B 80, 245435 (2009).

Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

 • 2015- Glavni istraživač na Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
 • 2013-2015 Glavni istraživač na projektu Pseudomagnetska polja za atome i fotone financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (ukf.hr), u suradnji s Prof. Marinom Soljačićem, MIT.
 • 2008-2010 Glavni istraživač na hrvatsko-izraelskom istraživačkom projektu (u suradnji sa profesorom Mordechai Segevom, Technion, Izraelski Institut za tehnologiju, financiran od strane MZOS i Ministarstva znanosti Države Izrael
 • 2007-2013 Glavni istraživač na projektu Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima, financiran od MZOS

Nagrade:

 • Državna nagrada za znanost 2010. godine

Bio:

Hrvoje Buljan je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2002. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Vladimira Paara. U periodu 2002.-2004. godine boravio je kao postdoktorand na Technionu, na Izraelskom Institutu za Tehnologiju u grupi profesora Motija Segeva. Istraživanja HB su u to vrijeme bila usmjerena prema nelinearnim optičkim pojavama. Fokus istraživanja je bio na prostiranju djelomično koherentne svjetlosti u nelinearnim fotoničkim strukturama, te nelinearnim pojavama kao što su nekoherentni solitoni i modulacijska nestabilnost u tim sustavima. Nakon perioda na Technionu, vraća se na PMF u Zagrebu kao docent gdje stvara svoju grupu koja se uz optiku i fotoniku počinje baviti i ultrahladnim atomskim sustavima. Fokus u tom području je bio na vremenski ovisnim jednodimenzionalnim kvantnim višečestičnim sustavima koja su eksperimentalno realizirana prije desetak godina. Posljednjih godina dijelom se bavi i istraživanjima plazmona u grafenu. HB je autor i koautor više od 60 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani preko 1900 puta.

HB je napredovao u zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu 2009. godine, te u zvanje redovitog profesora 2013. godine. Dobitnik je državne nagrade za znanost 2010. godine. Bio je mentor preko 30 diplomskih radova, te mentor 3 obranjene doktorske disertacije. HB je bio glavni istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Predaje Klasičnu elektrodinamiku (treća godina istraživačkog smjera fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a), Nelinearne kontinuume (postdiplomski) a predavao je kolegije Nelinearne pojave i Nelinearna optika.

 • Tel: +385 1 4605591
 • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Website: Link