Prof. Dr. Sc. Krešimir Kumerički

Radno mjesto

  • Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

Područja znanstvenog interesa

  • Kvantna kromodinamika, struktura hadrona

  • Fizika elementarnih čestica izvan standardnog modela

Pet odabranih publikacija

Najznačajniji projekti

  • 2014- Voditelj projekta “MIAU – Matter and Interactions at Accelerators and in Universe” Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

  • 2008-2010 Voditelj (zajedno s M. Polyakovim) projekta “Revealing Generalized Parton Distributions”, Njemačke zaklade za znanost (DFG)

  • 2012-2014 Kordinator za Sveučilište u Zagrebu i član upravnog odbora projekta “HadronPhysics3 – Study of strongly interacting matter”, unutar FP7 programa EU

Bio

Krešimir Kumerički je obranio doktorsku disertaciju “Rijetki raspadi K mezona” (mentor Ivica Picek) 1998. Žarište njegovih istraživanja je tada bila međuigra elektroslabih i kromodinamičkih efekata u raznim raspadima koji uključuju promjenu kvarkovskog okusa. U međuvremenu, nakon duljih boravaka na Sveučilištima u Oslu i Regensburgu, njegov interes se usmjerio na istraživanja kvarkovsko-gluonske strukture nukleona, opisane tzv. generaliziranim partonskim distribucijama. To daje novi trodimenzionalni pogled na strukturu nukleona. U ta je istraživanja uveo I primjenu neuronskih mreža. Također je uključen u ustraživanja fenomenologije (na Velikom hadronskom sudarivaču) raznih proširenja standardnog modela, posebno onih koja streme objašnjenju malih masa neutrina. Koautor je 29 radova u časopisima koji su citirani više od 600 puta (prema inSPIRE).

Napredovao je u zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu 2011. godine. Bio je mentor desetak diplomskih radova i trenutno je mentor doktoranda. Drži nastavu iz fizike elementarnih čestica na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

    • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu