Doc. Dr. Sc. Marinko Jablan

Radno mjesto:

 • Docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

Područja znanstvenog interesa:

 • Optika i fotonika: nanofotonika u grafenu, nelinearna optika

Pet odabranih publikacija:

 • M. Jablan, D.E. Chang, Multiplasmon Absorption in Graphene, Phys. Rev. Lett. 114, 236801 (2015).
 • M. Jablan, M. Soljačić, H. Buljan, Plasmons in Graphene: Fundamental Properties and Potential Applications, Invited paper in Proceedings of the IEEE 101, 1689 (2013).
 • O. Ilic, M. Jablan, J.D. Joannopoulos, I. Celanovic, M. Soljačić, Overcoming the black body limit in plasmonic and graphene near-field thermophotovoltaic systems, Optics Express 20, A366 (2012).
 • M. Jablan, M. Soljačić, H. Buljan, Unconventional plasmon-phonon coupling in graphene, Phys. Rev. B 83, 161409(R) (2011).
 • M. Jablan, H. Buljan, and M. Soljačić, Plasmonics in graphene at infra-red frequencies, Phys. Rev. B 80, 245435 (2009).

Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

 • (2014-2015) Glavni istraživač na projektu: Graphene based nonlinear quantum optics, Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND-NEWFELPRO
 • (2011) Glavni istraživač na projektu: Exploiting opto-mechanical properties of graphene for novel nano-technologies, funded by Unity through Knowledge Fund.

Nagrade:

 • Nagrada ZNANOST za najbolji studentski rad u području prirodnih i biomedicinskih znanosti (2008)
 • TOP stipendija za top studente (2006)
 • Brončana medalja, 42. Međunarodna matematička olimpijada, SAD (2001)
 • 1. nagrada, Državno natjecanje mladih matematičara (2001, 1999, 1998)
 • 1. nagrada, Državno natjecanje mladih fizičara (2001, 1999)
 • 1. nagrada, Državno natjecanje mladih kemičara (1997)

Bio:

Marinko Jablan je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 2006. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2012. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Hrvoje Buljana. Tokom doktorata, 2008. te 2011. godine boravio je na Massachusetts Institute of Technology, SAD kao visiting student u grupi kod prof. Marina Soljačića. Nakon doktorata, u periodu 2013.-2015. godine boravi kao postdoktorand na ICFO-The Institute of Photonic Sciences u Španjolskoj u grupi kod prof. Darrick Chang. Istraživanja MJ su prvenstveno usmjerena prema optičkim svojstvima grafena i primjenama u tehnologiji. Nakon postdoktorata, zapošljava se na PMF u Zagrebu kao docent.

Marinko Jablan je autor i koautor 11 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani preko 900 puta. Bio je mentor jednog diplomskog rada. Predaje Elektromagnetske valove i optika (istraživački smjer, preddiplomski) te Računala i operacijske sustave (nastavnički smjer, preddiplomski).

  • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Website: Link