Prof. Dr. Sc. Tomislav Marketin

Radno mjesto:

 • Docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

Područja znanstvenog interesa:

 • Nuklearna fizika: semileptonski procesi slabog međudjelovanja, nucklearni raspadi egzotičnih jezgara, nukleosinteza teških elemenata

Pet odabranih publikacija:

 • R. Caballero-Folch et al., First Measurement of Several β-Delayed Neutron Emitting Isotopes Beyond N=126, Physical Review Letters 117, 012501 (2016)
 • T. Marketin, L. Huther, and G. Martínez-Pinedo, Large-scale evaluation of beta-decay rates of r-process nuclei with the inclusion of first-forbidden transitions, Physical Review C 93, 025805 (2016)
 • M. Eichler et al., The role of fission in neutron star mergers and its impact on the r-process, Astrophysical Journal 808, 30 (2015)
 • E. Litvinova, B. A. Brown, D.-L. Fang, T. Marketin, and R. G. T. Zegers, Benchmarking nuclear models for Gamow-Teller response, Physics Letters B 730, 307 (2014)
 • T. Marketin, E. Litvinova, D. Vretenar, and P. Ring, Fragmentation of spin-dipole strength in Zr-90 and Pb-208, Physics Letters B 706, 477 (2012)

Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

 • Projekt bilateralne suradnje “Microscopic description of weak-interaction processes relevant for heavy element nucleosynthesis” sa Technische Universität Darmstadt, Njemačka, 2014 – 2015
 • IAEA Coordinated research project “Application of the covariant density functional theory to the beta-delayed neutron emission probabilities”, 2013 – 2017

Bio:

Tomislav Marketin je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine, a doktorirao 2010. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Darija Vretenara. Od ožujka 2011. do veljače 2012. boravio je na GSI Helmholtz centru za istraživanje teških iona kao poslijedoktorski istraživač u grupi prof. Gabriela Martínez-Pineda, a od ožujka 2012. do veljače 2013. na TU Darmstadt također u grupi prof. G. Martínez-Pineda. Njegovo je istraživanje u tom razdoblju fokusirano na pobuđenja izmjene naboja u egzotičnim jezgrama i njihovom primjenom u nuklearnoj astrofizici. Posebno se bavi opisom Gamow-Teller rezonance i nisko-energetskog dijela odgovora jezgre koji je ključan u opisu raspada jezgara bogatih neutronima. Opis raspada jezgara koje sudjeluju u r-procesu je primjenjen u računu vremena poluživota i vjerojatnosti emisije neutrona. Po završetku poslijedoktorskog usavršavanja zaposlio se kao docent na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je ili koautor 25 publikacija u časopisima sa međunarodnom recenzijom sa preko 200 citata. U nastavnim aktivnostima na odsjeku sudjeluje kao nositelj kolegija Osnove programiranja i Strukture podataka i algoritmi, te sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Uvod u kvantnu fiziku.

 • Tel: ++385 1 4605663
 • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Website: Link