Članovi Lie grupe

Lista članova u Lie jedinici

(English) Doc.dr.sc. Gordan Radobolja

   Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilište u Splitu

   Izv. Prof. Dr. Sc. Ozren Perše

     Izvaredni profesor

     Radno mjesto:
     Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

     Područja znanstvenog interesa:
     Teorija verteks-algebri, beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri, konformna teorija polja

     Pet odabranih publikacija:

     • D. Adamović, V. G. Kac, P. Moseneder Frajria, P. Papi, O. Perše, Finite vs infinite decompositions in conformal embeddings, Communications in mathematical physics 348 (2016), 445-473.
     • D. Adamović, O. Perše, Fusion rules and complete reducibility of certain modules for affine Lie algebras, Journal of algebra and its applications 13 (2014) 1350062 18pp.
     • D. Adamović, O. Perše, Some general results on conformal embeddings of affine vertex operator algebras, Algebras and representation theory 16 (2013) 51-64.
     • D. Adamović, O. Perše, The vertex algebra M(1)^+ and certain affine vertex algebras of level -1, SIGMA 8 (2012) 040 16 pp.
     • O. Perše, Vertex operator algebras associated to type B affine Lie algebras on admissible half-integer levels, Journal of Algebra 307 (2007), 215-248.

     Nagrade:
     Nagrada Hrvatskog Matematičkog Društva mladom znanstveniku za istaknuti znanstveni doprinos u matematici 2008. godine

     Bio:

     Ozren Perše diplomirao je matematiku 1998., magistrirao 2003. i doktorirao 2005. godine na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (mentori: D. Adamović i M. Primc). Od 1999. godine zaposlen je kao asistent na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2005. kao viši asistent, od 2007. kao docent, a od 2013. kao izvanredni profesor.
     Bavi se teorijom algebri verteks-operatora i beskonačnodimenzionalnih Liejevih algebri. U tom području ima objavljenih, samostalno ili u koautorstvu, 11 znanstvenih radova. Sudjelovao je u radu dvadesetak konferencija u Europi, Americi i Aziji, te u radu nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata kao istraživač. Održao je niz kolegija na preddiplomskom i poslijediplomskom studiju. Bio je voditelj 20 diplomskih radova, te jedne doktorske disertacije.


     Prof. dr. sc. Boris Širola

       Radno mjesto:

       • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

       Područja znanstvenog interesa:

       • Liejeve algebre i algebarske grupe, i njihove reprezentacije; algebarski i geometrijski aspekti
       • Nekomutativna algebra, algebarska teorija brojeva

       Pet odabranih publikacija:

       • Širola, Distinguished nilpotent orbits, Kostant pairs and normalizers of Lie algebras, J. Algebra 423 (2015), 636-682.
       • Širola, Compatible pairs of Borel subalgebras and shared orbit pairs, J. Algebra 423 (2015), 726-766.
       • Širola, On Cartan subalgebras and Cartan subspaces of nonsymmetric pairs of Lie algebras, Proc. Amer. Math. Soc. 141 (2013), 2233-2243.
       • Širola, On noncommutative Noetherian schemes, J. Algebra 282 (2004), 667-698.
       • Širola, On supports and associated primes of modules over the enveloping algebras of nilpotent Lie algebras, Trans. Amer. Math. Soc. 353 (2001), 2131-2170.

       Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

       • 2007-2013 Glavni istraživač na projektu Omotačke algebre Liejevih algebri i njihovi moduli      (no. 900-194134), financiran od MZOŠ.
       • 2002-2006 Glavni istraživač na projektu Restrikcije reprezentacija poluprostih Liejevih grupa i Liejevih algebri  (no. 0037121), financiran od MZT.
       • 2000-2002 Glavni istraživač na poticajnom projektu za mlade znanstvenike Karakteristični ciklusi i ulaganja modula nad omotačkim algebrama  (no. 037057), financiran od MZT.

       Biografija:

       Boris Širola diplomirao je matematiku na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 1988. godine. Magistrirao je 1992. i doktorirao 1996. godine, na istom sveučilištu. Zaposlen je na PMF-Mat. odsjeku kao asistent od 1988. godine. Stalnu poziciju dobiva kao docent 2000. godine, a 2005. je unaprijeđen u zvanje izvanrednog profesora i 2012. godine u zvanje redovitog profesora. Akad. godinu 1998./99. proveo je kao poslijedoktorand na Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. Znanstveno se još usavršavao na sljedećim institutima i sveučilištima: Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai (2002.); Mathematische Institut, Heinrich Heine Universitet, Dusseldorf (2005.); University of Utah, Salt Lake City (2010. i 2014.) Bavi se (nekomutativnom) algebrom, teorijom grupa, teorijom brojeva i najviše Liejevom teorijom; posebno strukturnom teorijom i teorijom reprezentacija Liejevih algebri, nekim problemima vezanim uz proučavanje geometrije nilpotentnih orbita i mnogostrukosti zastava reduktivnih grupa, te veza s teorijom reprezentacija algebarskih grupa. Samostalno je objavio 21 znanstveni rad u međunarodnim časopisima, od kojih neke u vodećim časopisima specijaliziranim za algebru.

        

       Na dodiplomskom studiju predavao je nekoliko kolegija (npr. Algebarske strukture i Teorija analitičkih funkcija), a na doktorskom studiju 4 cjelogodišnja kolegija koje je u cjelosti i kreirao (Liejeve algebre i teorija reprezentacija, Komutativna algebra, Riemannova Zeta funkcija i Osnove teorije analitičkih funkcija više kompleksnih varijabli). Suosnivač je i suvoditelj Seminara za algebru na Sveučilištu u Zagrebu.

        


       Dr. sc. Marijana Butorac

         Radno mjesto:

         • Postdoktorand/viši asistent na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci

         Područja znanstvenog interesa:

         • Beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre
         • Verteks-algebre
         • Identiteti Rogers-Ramanujanovog tipa

         Pet odabranih publikacija:

         • M. Butorac, Quasi-particle bases of principal subspaces of the affine Lie algebra of type G^{(1)}_2 , prihvaćeno za objavljivanje u Glasnik Matematički
         • M. Butorac, Quasi-particle bases of principal subspaces for the affine Lie algebras of types B_i ^{(1)}  and C_i ^{(1)} ,  Glasnik Matematicki, Vol. 51, No.1 (2016).
         • M. Butorac, Combinatorial bases of principal subspaces for the affine Lie algebra of type B_2^{(1)}  , J. Pure Appl. Algebra 218, No. 3 (2014).

         Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):  –

         Nagrade:  –

         Bio:

         Marijana Butorac diplomirala je 2005. godine na smjeru Matematika i fizika Filozofskog fakulteta u Rijeci (voditelj: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić). 2012. godine obranila je doktorsku disertaciju na poslijediplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Mirko Primc).

         Od 2012. godine radi kao viši asistent na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Prije toga radila je kao asistent na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci i kao asistent na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a prije toga kao nastavnik matematike i fizike u Gospodarskoj školi  Istituto professionale Buje u Bujama i u Osnovnoj školi Gornja Vežica u Rijeci.

         Član je „Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri– QuantiXLie“ i ” Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks algebri ” istraživačkog projekta  Hrvatske zaklade za znanost.


         Doc. dr. sc. Domagoj Kovačević

          Docent

          Radno mjesto:

          • Docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva

          Područja znanstvenog interesa:

          • Teorija reprezentacija
          • Matematička fizika

          Pet odabranih publikacija:

          • D. Kovačević, S. Meljanac, A. Samsarov, Z. Škoda, Hermitian realizations of kappa-Minkowski spacetime, International journal of modern physics A 30 (2015) 1550019-1-1550019-26.
          • T. Jurić, D. Kovačević, S. Meljanac, Kappa-deformed phase space, Hopf algebroid and twisting, Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA) (1815-0659) 10 (2014); 106-124.
          • D. Kovačević, S. Meljanac, A. Pachol, R. Štrajn, Generalized Poincaré algebras, Hopf algebras and kappa-Minkowki spacetime, Physics Letters B 711 (2012) 122-127.
          • D. Kovačević, S. Meljanac, Kappa-Minkowski spacetime, kappa-Poincaré Hopf algebra and realizations, J. Phys. A: Math. Theor. 45 (13) (2012) 135208.
          • D. Kovačević, Real forms of dual pairs g2xh in g of type E6, E7 and E8, Journal of Lie theory 21(2) (2011) 417-426.

          Najznačajniji/najveći projekti:

          • 2015- Istraživač na Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
          • 2009-2013 – Član projekta Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije, financiran od MZOS-a

          Bio:
          Domagoj Kovačević je rođen 14. siječnja 1968. u Požegi. Srednju školu je završio u Zagrebu. Kao maturant je 1986. učestvovao na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Poljskoj i osvojio brončanu medalju. Nakon odsluženja vojnog roka je upisao matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1993. i iste godine otišao na poslijediplomski studij na sveučilište University of Utah. Znanstveni interes je bio usmjeren na teoriju reprezentacija. Vratio se 2000. i zaposlio u XV. Gimnaziji. Ponovno je otišao na University of Utah 2006. i obranio doktorsku disertaciju pod mentorstvom profesora Gordana Savina. Zaposlio se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 2009. kao viši asistent, a 2012. kao docent. Godine 2009. je započeo suradnju sa profesorom Stjepan Meljancem s instituta Ruđer Bošković u Zagrebu na području matematičke fizike. Rezultat te suradnje je pet znanstvenih radova. Nakon toga se vraća u teoriju reprezentacija kojom se bavio tijekom poslijediplomskog studija. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva je održao niz kolegija na preddiplomskom studiju.


          Filip Najman

            Izvanredni profesor

            Radno mjesto:

            • Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

            Područja znanstvenog interesa:

            • Eliptičke krivulje: torzijske grupe nad poljima algebarskih brojeva, izogenije, Galoisove reprezentacije, modularne krivulje

            Pet odabranih publikacija:

            • J. Bosman, P. Bruin, A. Dujella, F. Najman, Ranks of elliptic curves with prescribed torsion over number fields, Int. Math. Res. Not. IMRN 2014 (2014), 2885-2923.
            • F. Luca, F. Najman, On the largest prime factor of x^2-1, Math. Comp. 80 (2011), 429-435.
            • S. Kamienny, F. Najman, Torsion groups of elliptic curves over quadratic fields, Acta. Arith. 152 (2012), 291-305.
            • P. Bruin, F. Najman, A criterion to rule out torsion groups for elliptic curves over number fields, Research in Number Theory 2 (2016), 1-12.
            •  F. Najman, Torsion of elliptic curves over cubic fields, J. Number Theory, 132 (2012), 26-36.

            Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

            • Fulbright Visiting Scholar s projektom Arithmetic of Q-curves, na MIT, Cambridge, SAD, 2015

            Nagrade:

            • Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2010. godine

            Bio:

            Filip Najman je diplomirao matematiku na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine s temom, i doktorirao na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine s temom “Kompaktna reprezentacija kvadratnih algebarskih brojeva i cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama” pod vodstvom akademika Andreja Dujelle. Od 2007. godine zaposlen je kao asistent i znanstveni novak na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2011. kao docent, te od 2016. kao izvanredni profesor. Znastveno područje interesa mu je teorija brojeva i aritmetička geometija, te posebno eliptičke krivulje. Objavljena su mu 22 radova, te su mu još 2 prihvaćena za objavljivanje.

            Bio je na kratkim istraživačkim gostovanjima u Grazu, Debrecenu, Strasbourgu, Zurichu, University of Warwick, University of Connecticut i University of Georgia. Dobitnik je stipendije Postdoc Nacionalne zaklade za znanost za jednogodišnji boravak 2010/2011. na Universiteit Leiden u Nizozemskoj. Kao dobitnik Fulbrightove Visiting Scholar stipendije za 2014/2015 godinu, usavršavao se na MIT-u, Cambridge, MA, SAD.Na dodiplomskom i diplosmkom studiju držao je vježbe ili predavanja iz 13 kolegija, među kojima je i kolegij Eliptičke krivulje u kriptografiji, kojeg je uveo zajedno s akademikom Andrejom Dujellom. Uveo je i držao 2 kolegija na doktorskom studiju: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva 2012/2013 godine i Aritmetička geometrija 2015/2016 godine. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 6 diplomskih radova, te je bio komentor u izradi doktorske disertacije Miljena Mikića. Od 2012. godine je voditelj diplomskog studija Teorijska matematika.


            Matija Kazalicki


              Rafael Mrđen

               Asistent

               Radno mjesto:

               • Asistent na Zavodu za matematiku Građevinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

               Područja znanstvenog interesa:

               • Reprezentacije reduktivnih grupa, Diracovi operatori u teoriji reprezentacija
               • Penroseova transformacija, BGG-rezolucije, D-moduli

               Nagrade:

               • Priznanje za izniman uspjeh na studiju, od pročelnika Matematičkog odsjeka, te od Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 2011. god.

               Bio:

               Rafael Mrđen je diplomirao matematiku na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 2011. godine, s diplomskim radom “Kohomologija snopova”, pod vodstvom prof.dr.sc. Pavla Pandžića i doc.dr.sc. Zorana Škode. Na doktorskom studiju matematike položio je sve pristupne ispite i kolegije odličnim uspjehom, te održao brojna predavanja na Seminaru za teoriju reprezentacija. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji, gdje konstruira BGG-rezolucije singularnog infinitezimalnog karaktera, koristeći Penroseovu transformaciju. Od 2012. god radi kao asistent na Građevinskom fakultetu, a radio je i kao naslovni asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na Sveučilištu u Zagrebu.


               Dr. Sc. Ana Prlić

                Radno mjesto:

                • Poslijedoktorand na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)
                 Područja znanstvenog interesa:
                • Teorija reprezentacija poluprostih Liejevih grupa i algebri: Diracovi operatori u teoriji reprezentacija

                Publikacije:

                • A. Prlić, Algebraic Dirac Induction for Nonholomorphic Discrete Series of SU(2,1), J. Lie Theory 26 (2016), no. 3, 889-910.
                • A. Prlić, K-invariants in the algebra U(g) ⊗ C(p) for the group SU(2,1), Glas. Mat. 50 (2015), no. 2, 397-414

                Nagrade:

                • Top stipendija za top studente (2007.)
                • Dekanova nagrada (2005. i 2006.)

                Bio:

                Ana Prlić rođena je u Imotskom, 6. studenoga 1983. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
                Dodiplomski studij matematike upisala je 2002. godine na PMF Matematičkom odjelu u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine na smjeru Teorijska matematika diplomskim radom “Reprezentacije trodimenzionalne Lorentzove grupe” kod prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića. U srpnju 2008. godine zaposlena je kao znanstveni novak na PMF Matematičkom odsjeku. Doktorsku disertaciju “Algebarska Diracova indukcija za reprezentacije diskretne serije grupe SU(n,1)” obranila je u svibnju 2014. godine kod prof. dr. sc. Hrvoja Kraljevića i prof. dr. sc. Pavla Pandžića. U lipnju 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje poslijedoktorand.

                Do sada je držala auditorne vježbe iz kolegija Linearna algebra 1, Elementarna matematika 1 i 2, Kompleksna analiza, Vektorski prostori, Operacijska istraživanja, Diferencijalni račun funkcija više varijabli, Odabrana poglavlja teorije reprezentacija, Liejeve algebre, Teorija analitičkih funkcija, Osnove algoritama te Algebarske strukture.

                Autorica je 2 znanstvena rada i održala je četiri predavanja na međunarodnim konferencijama.


                Prof. Dr. Sc. Mirko Primc

                  Radno mjesto:

                  • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

                  Područja znanstvenog interesa:

                  • Teorija reprezentacija afinih Liejevih algebri i algebri verteks-operatora

                  Pet odabranih publikacija:

                  • J. Lepowsky and M. Primc, Structure of the standard modules for the affine Lie Algebra A1(1), Contemporary Math. 46, AMS, Providence, 1985, 1-84.
                  • M. Primc, Vertex operator construction of standard modules for An(1), Pacific J. Math. 162 (1994), 143–187.
                  • A. Meurman and M. Primc, Annihilating fields for standard modules of sl(2, C)~ and combinatorial identities, Memoirs Amer. Math. Soc. 652, AMS, 1999, 1-89.
                  • M. Primc, Basic representations for classical affine Lie algebras, J. Algebra 228 (2000), 1-50.
                  • M. Primc, Combinatorial bases of modules for affine Lie algebra B2(1), Cent. Eur. J. Math. 11 (2013), 197-225.

                  Glavni istraživač na MZOS projektu:

                  • Beskonačna analiza (037002)
                  • Algebre verteks-operatora i beskonačno dimenzionalne Liejeve algebre (037-0372794-2806)

                  Nagrade:

                  • Državna nagrada za znanost 1993. godine
                  • Nagrada HAZU za prirodne znanosti 2000. godine

                  Biografija:
                  Mirko Primc je diplomirao teorijsku fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1971. Stupanj doktora matematike stekao je na Sveučilištu u Zagrebu 1978. Godine 1979. izabran je za docenta na Matematičkom odjelu PMF-a, 1986. za izvanrednog profesora, a 1993. za redovnog profesora. Školsku godinu 1980/81. proveo je na studijskom boravku na Institute for Advanced Study u Princetonu, SAD, školsku godinu 1983/84. na Mathematical Sciences Research Institute u Berkeleyju, SAD, a školsku godinu 1991/92. na Matematičkom odjelu Sveučilišta u Lundu, Švedska.
                  Mirko Primc bio je voditeljem niza diplomskih i magistarskih radova i devet doktorskih disertacija.


                  Prof. Dr. Sc. Hrvoje Kraljević

                    Radno mjesto:

                    • Umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno–matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

                    Školovanje:

                    • doktorirao matematiku 28. veljače 1973. na PMF–u Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom „Reprezentacije grupe SU(n,1) i njene univerzalne grupe natkrivanja, mentor Svetozar Kurepa
                    • magistrirao matematiku 6. studenoga 1968. na PMF–u Sveučilišta u Zagrebu s magistarskom radnjom „Inducirane reprezentacije lokalno kompaktnih grupa i neke primjene“, mentor Svetozar Kurepa
                    • diplomirao teorijsku fiziku 16. studenoga 1966. na PMF–u Sveučilišta u Zagrebu s diplomskom radnjom „Reprezentacije grupa i primjene u teoriji simetrija elementarnih čestica“, mentor Svetozar Kurepa
                    • maturirao 1962. na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

                    Akademska karijera:

                    • 1966.–1973. asistent, Matematički odjel, Prirodoslovno–matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                    • 1973.–1976. docent, Matematički odjel, Prirodoslovno–matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                    • 1976.–1981. izvanredni profesor, Matematički odjel, Prirodoslovno–matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                    • od 1981. redoviti profesor, Matematički odjel, Prirodoslovno–matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                    • od 1990. redoviti profesor u trajnom zvanju, Matematički odjel, Prirodoslovno–matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu


                    Studijski boravci i specijalizacije:

                    • veljača 1997, Institut für Mathematik der Universität „Karl Franzens“ Graz, Austrija
                    • ožujak 1981. Libera Università degli Studi, Trento, Italija
                    • ožujak 1979. Libera Università degli Studi, Trento, Italija
                    • ožujak–travanj 1978. École Polytechnique, Palaiseau, Francuska
                    • 1974./75. Institute for Advanced Study, Princeton, SAD


                    Područja znanstvenog interesa:

                    • Teorija reprezentacija Liejevih grupa i algebri
                    • Banachove algebre, C*–algebre
                    • Teorija operatora na Hilbertovim prostorima

                    Pet odabranih publikacija:

                    • H.Kraljević, Representations of the universal covering group of the group SU(n,1), Glasnik Mat. 8(28) (1973), 23-72.
                    • H.Kraljević, On representations of the group SU(n,1), Trans. Amer. Math. Soc. 221(1976) (1976), 433-448.
                    • H.Kraljević, A note on nonunitary principal series representations, Proc. Amer. Math. Soc. 70 (1978), 213-216.
                    • W. Baldoni Silva, H.Kraljević, Composition factors for the principal series representations of the groups Sp(n,1), Trans. Amer. Math. Soc. 262 (1980), 447-471.
                    • H.Kraljević,S.Suljagić, K.Veselić, Index in semisimple Banach algebras, Glasnik Mat. 17(37) (1982), 73-95.

                    Znanstveni projekti (glavni istraživač):

                    • 2008.–2014. projekt MZOS–a sa šifrom 037–0372794–3229 i nazivom „Reprezentacije poluprostih Liejevih grupa; K–tipovi, duali, C*–algebre“
                    • 1997.–2001. projekt MZT–a sa šifrom 037003 i nazivom „Funkcionalnoanalitički, geometrijski i algebarski aspekti teorije reprezentacija realnih Liejevih grupa“
                    • 1993.–1996. projekt MZT–a sa šifrom 1–01–251 i nazivom „Teorija reprezentacija“

                    Znanstveni projekti (suradnik):

                    • Od 11. prosinca 2015. znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri (ZCI QuantiXLie, glavni istraživači Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić)
                    • Od 1. lipnja 2014. projekt HZZ–a „Diracovi operatori u teoriji reprezentacija“ (glavni istraživač Pavle Pandžić)
                    • 2011.–2012. i 2013.–2014. bilateralni hrvatsko–francuski znanstveni projekt Cogito (glavni istraživači Pavle Pandžić i Salah Mehdi)
                    • 2002.–2007. projekt MZT–a sa šifrom 0037106 i nazivom „Hilbertovi moduli i operatorski prostori“ (glavni istraživač Boris Guljaš)

                    Nagrade i priznanja:

                    • ožujak 2014. počasni doktorat Sveučilišta u Zadru
                    • od 1992. dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
                    • 1987. počasni savjetnik Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku
                    • 1984. godišnja republička nagrada „Ruđer Bošković“ za znanstveno otkriće
                    • 1973. nagrada Balkanske matematičke unije za mlade znanstvenike
                    • 1970. nagrada Sedam sekretara SKOJ–a za mlade znanstvenike
                    • 1965. rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu


                    Direktor znanstvenih konferencija:

                    • 2015. „Representation Theory XIV“, IUC, Dubrovnik
                    • 2013. „Representation Theory XIII“, IUC, Dubrovnik
                    • 2011. „Representation Theory XII“, IUC, Dubrovnik
                    • 2009. „Representation Theory XI“, IUC, Dubrovnik
                    • 2008. „Functional Analysis X“, IUC, Dubrovnik
                    • 2005. „Functional Analysis IX“, IUC, Dubrovnik
                    • 2004. „XI Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Graz, Austrija
                    • 2003. „Functional Analysis VIII“, IUC, Dubrovnik
                    • 2001. „Functional Analysis VII“, IUC, Dubrovnik
                    • 2001. „X Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Motovun
                    • 1999. „Functional Analysis VI“, IUC, Dubrovnik
                    • 1997. „Functional Analysis V“, IUC, Dubrovnik
                    • 1995. „IX Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Motovun
                    • 1993. „Functional Analysis IV“, IUC, Dubrovnik
                    • 1993. „VIII Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Graz, Austrija
                    • 1990. „VII Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Graz, Austrija
                    • 1989. „Functional Analysis III“, IUC, Dubrovnik
                    • 1988. „VI Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Opatija
                    • 1986. „V Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Graz, Austrija
                    • 1985. „Functional Analysis II“, IUC, Dubrovnik
                    • 1984. „IV Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Mali Lošinj
                    • 1982. „III Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Graz, Austrija
                    • 1981. „Functional Analysis“, IUC, Dubrovnik
                    • 1980. „II Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Plitvice
                    • 1978. „Mathematikertreffen Zagreb–Graz“, Retzhoff, Austrija

                    Biografija – ostalo:

                    Hrvoje Kraljević rođen je 16. ožujka 1944. u Zagrebu. Nakon diplome pokrenuo je proučavanje teorije reprezentacija u Hrvatskoj. Od 1976. je urednik, a od 1990. do 1995. glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Član je Hrvatskoga matematičkog društva, American Mathematical Society i European Mathematical Society. Od 2007. predsjednik Hrvatskoga matematičkog društva. Do sada je bio mentor 6 doktorskih disertacija, 12 magistarskih radova i stotinjak diplomskih radova. Održao 22 predavanja i referata na znanstvenim skupovima (pretežno međunarodnim) te tridesetak predavanja na poziv drugih znanstvenih centara. Držao nastavu iz tridesetak kolegija na dodiplomskim i diplomskim studijima na sveučilištima u Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku i Mostaru, te 26 kolegija na poslijediplomskim studijima matematike, fizike i građevine na Sveučilištu u Zagrebu. Objavio 29 znanstvenih radova, dva sveučilišna udžbenika, dva srednjoškolska udžbenika i petnaestak sveučilišnih internetskih skripata. Od siječnja 2000. do srpnja 2002. obavljao je dužnost ministra znanosti i tehnologije u Vladi Republike Hrvatske.


                    Prof. Dr. Sc. Dražen Adamović

                     Redovni profesor

                     Radno mjesto:

                     • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

                     Područja znanstvenog interesa:

                     • Teorija verteks-algebri, beskonačno-dimenzionalne Liejeve algebre i superalgebre, teorija reprezentacija, konformna teorija polja

                      

                     Pet odabranih publikacija:

                     • Adamović, V. G. Kac, P. Moseneder-Frajria,  P. Papi, O. Perše,  Finite vs infinite decompositions in conformal embeddings,    Communications in Mathematical Physics (2016).
                     • Adamović, R. Lu, K. Zhao, Whittaker modules for the affine Lie algebra A_1 ^{(1)},  Advances in Mathematics 289 (2016) 438-479
                     • Adamović, A. Milas, On the triplet vertex algebra W(p), Advances in Mathematics 217 (2008) 2664-2699
                     • Adamović, Lie superalgebras and irreducibility of A_1^{(1)}– modules at the critical level, Communications in Mathematical Physics 270 (2007) 141-161
                     • Adamović, Rationality of Neveu-Schwarz vertex operator superalgebras, International Mathematics Research Notices (1997), 865-875

                     Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                     • 2014-2018 Glavni istraživač na projektu Algebarske i kombinatorne metode u teoriji verteks-algebri  Hrvatske zaklade za znanost HRZZ
                     • 2015-2020 član ZCI QuantiXLie
                     • 2009-2011 Voditelj hrvatske strane bilateralnog hrvatsko-mađarskog projekata Algebraske metode u matematičkoj fizici, MZOS
                     • 2013-2014, 2016, Voditelj dvije sveučilišne potpore, Sveučilište u Zagrebu
                     • 1998-2003 Voditelj projekata Verteks-algebre za mlade znanstvenike, MZOS

                     Nagrade:

                     • Državna nagrade za znanost za 2009. godinu
                     • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike

                     Bio:

                     Dražen Adamović diplomirao je matematiku 1992., magistrirao 1995., a doktorirao 1996.,  na PMF – Matematičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je na PMF-Matematičkom odsjeku kao asistent (od 1992.), docent (od 1998.), izvanredni profesor ( od 2002.),  redoviti profesor (od 2007.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (od 2012).  Glavno područje znanstvenog rada Dražena Adamovića je teorija verteks-algebri i teorija reprezentacija beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri. Objavio je 44 znanstvena rada. Predavanja po pozivu održao je na konferencijama u Notre Damu, Banffu, Pekingu,  Chengdu, Galwayu, Pisi, Madrasu, Allahabadu, Bangaloreu, Sendaiu, Beču, New Orleansu, Cornellu i drugim. Bio je plenarni predavač na 6. hrvatskom  matematičkom kongresu  u Zagrebu 2016. Voditelj je 27  diplomskih radova, jednog  magistarskog rada te 4 doktorske disertacije. Jedan je od voditelja Seminara za algebru, te suorganizator 5 međunarodnih  konferencija Representation Theory  u Dubrovniku od 2008 do 2015. Održao je niza kolegija na preddiplomskom, diplomskome i poslijediplomskome studiju na PMFu u Zagrebu. Voditelj je nekoliko znanstvenih projekata.

                     Član je Hrvatskog matematičkog društava i American Mathematical Society. Izvršni urednik je znanstvenog časopisa “Glasnik matematički” (od 2012.).  Član je  uredništva znanstvenih časopisa “European Journal of Mathematics” (od 2014.), “Central European Journal of Mathematics” (od 2004-2014), “Mathematical Communications” (od 2008.).


                     Andrej Dujella

                      Akademik, redoviti profesor

                      Radno mjesto:

                      • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)
                      • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

                      Područja znanstvenog interesa:

                      • Teorija brojeva: Diofantske jednadžbe i diofantske aproksimacije, eliptičke krivulje, primjena teorije brojeva u kriptografiji

                      Pet odabranih publikacija:

                      • Dujella, There are only finitely many Diophantine quintuples, J. Reine Angew. Math. 566 (2004), 183-214.
                      • Bosman, P. Bruin, A. Dujella and F. Najman, Ranks of elliptic curves with prescribed torsion over number fields, Int. Math. Res. Not. IMRN 2014 (11) (2014), 2885-2923.
                      • Dujella and C. Fuchs, Complete solution of a problem of Diophantus and Euler, J. London Math. Soc. 71 (2005), 33-52.
                      • Bugeaud and A. Dujella, Root separation for reducible integer polynomials, Acta Arith. 162 (2014), 393-403.
                      • Dujella and A. Pethő, A generalization of a theorem of Baker and Davenport, Quart. J. Math. Oxford Ser. (2), 49 (1998), 291-306.

                      Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                      • 2014-2018 Glavni istraživač na projektu Diofantove m-torke, eliptičke krivulje, Thueove i indeksne jednadžbe, financiranom od Hrvatske zaklade za znanost
                      • 2007-2013 Glavni istraživač na projektu Diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje, financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
                      • 2004-2011 Voditelj hrvatske strane četiri bilateralna hrvatsko-austrijska projekta (voditelj austrijske strane projekta bio je Robert Tichy)
                      • 2005-2014 Voditelj hrvatske strane tri bilateralna hrvatsko-francuska projekta (voditelj francuske strane projekta bio je Yann Bugeaud)
                      • 2005-2011 Voditelj hrvatske strane dva bilateralna hrvatsko-mađarska projekta (voditelj mađarske strane projekta bio je Attila Pethő)

                      Nagrade:

                      • Nagrada Hrvatskog matematičkog društva mladom znanstveniku za istaknuti znanstveni doprinos u matematici 2000. godine
                      • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu za područje prirodnih znanosti i matematike
                      • Državna nagrade za znanost za 2006. godinu

                      Bio:

                      Andrej Dujella diplomirao je matematiku 1990., magistrirao 1993., a doktorirao 1996., sve na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 1990. godine i zaposlen kao pripravnik-postdiplomand. Od 1993. godine radi na istom Fakultetu kao asistent, od 1997. kao docent, od 2000. kao izvanredni profesor, od 2004. kao redoviti profesor, a od 2009. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Kao gostujući profesor držao je predavanja na doktorskim studijima na Technische Universität Graz (2001. godine), University of Debrecen (2007. godine) i Basque Center for Applied Mathematics Bilbao (2011. godine).  Bio je voditelj 13 doktorskih disertacija, 8 magistarskih i 178 diplomskih radova.

                      Član je Hrvatskog matematičkog društva, American Mathematical Society, The Fibonacci Association i International Association for Cryptologic Research. Bio je voditelj više domaćih i bilateralnih znanstvenih projekata. Glavni je urednik znanstvenih časopisa „Glasnik matematički“ i „Rad HAZU, Matematičke znanosti“. Glavno područje znanstvenog rada mu je teorija brojeva, posebno diofantske jednadžbe i eliptičke krivulje. Autor je 101 znanstvenog i 14 stručnih radova, te 3 knjige. Održao je 51 priopćenje na međunarodnim znanstvenim konferencijama.

                      U svibnju 2012. godine izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1.1.2015. tajnik je Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti te član Predsjedništva HAZU.


                      Prof. Dr. Sc. Pavle Pandžić

                        Radno mjesto:

                        • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

                         

                        Područja znanstvenog interesa:

                        • Teorija reprezentacija realnih reduktivnih Liejevih grupa. Liejevih algebri i superalgebri
                        • Algebarska i holomorfna geometrija, D-moduli

                         

                        Pet odabranih publikacija:

                        • -S.Huang, P.Pandžić, Dirac cohomology, unitary representations and a proof of a
                         conjecture of Vogan
                         , J. Amer. Math. Soc. 15 (2002), 185-202.
                        • -S.Huang, P.Pandzic, G.Savin, New dual pair correspondences, Duke Math. J. 82
                         (1996), 447-471.
                        • Pandžić, Zuckerman functors between equivariant derived categories, Trans. Amer. Math. Soc. 359 (2007), 2191-2220.
                        • -S.Huang, P.Pandžić, F.Zhu, Dirac cohomology, K-characters and branching laws, Amer. J. Math. 135 (2013), no.5, 1253-1269.
                        • Mehdi, P.Pandžić, D.Vogan, Translation principle for Dirac index, to appear in Amer. J. Math.

                         

                        Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                        • 2015- Voditelj istraživačke jedinice za teoriju reprezentacija Liejevih algebri, teoriju brojeva i pridružene strukture Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
                        • 2014- Glavni istraživač na projektu „Diracovi operatori u teoriji reprezentacija“ Hrvatske zaklade za znanost
                        • 2002-2013 Glavni istraživač na dva projekta financirana od strane MZOS
                        • 2002-2013 Voditelj ukupno tri hrvatsko-francuska bilateralna projekta

                         

                        Nagrade:

                        • Državna nagrada za znanost 2012. godine

                        Bio:

                        Pavle Pandžić je diplomirao matematiku na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1986. godine, te obranio magisterij na istom sveučilištu 1989. godine. 1990.-1995. studirao je na doktorskom studiju na University of Utah, Salt Lake City, USA, gdje je doktorirao 1995. pod vodstvom D.Miličića. U periodu 1995.-1998. godine boravio je kao C.L.E. Moore Instructor na Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. 1998. godine vraća se na PMF u Zagrebu, gdje je od tada stalno zaposlen, prvo kao znanstveni asistent, pa docent, pa izvanredni profesor, a od 2010. kao redoviti profesor.  Nakon povratka u Zagreb bio je na duljim znanstvenim boravcima u Singaporeu, Japanu, Hong Kongu, USA, Francuskoj i Njemačkoj. Autor je ili koautor 30 znanstvenih radova, te znanstvene monografije „Dirac operators in representation theory“. Održao je tridesetak pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, te isto toliko pozvanih predavanja na seminarima i kolokvijima u okviru gostovanja. Bavi se reprezentacijama realnih reduktivnih grupa, posebno (g,K)-modulima i njihovom homološkom algebrom, a glavni rezultati su mu u primjeni Diracovih operatora na (g,K)-module.

                         

                        Dobitnik je državne nagrade za znanost 2012. godine. Bio je mentor jedne obranjene doktorske disertacije, a trenutno pod njegovim vodstvom rade četiri doktorska studenta. Bio je glavni istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Obavljao je razne administrativne dužnosti na Matematičkom odsjeku PMF-a. Bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Predavao je mnoge kolegije iz algebre, analize i geometrije.