Članovi Lie grupe

Lista članova u Lie jedinici

  Rafael Mrđen

  Asistent

  Radno mjesto:

  • Asistent na Zavodu za matematiku Građevinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

  Područja znanstvenog interesa:

  • Reprezentacije reduktivnih grupa, Diracovi operatori u teoriji reprezentacija
  • Penroseova transformacija, BGG-rezolucije, D-moduli

  Nagrade:

  • Priznanje za izniman uspjeh na studiju, od pročelnika Matematičkog odsjeka, te od Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 2011. god.

  Bio:

  Rafael Mrđen je diplomirao matematiku na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 2011. godine, s diplomskim radom “Kohomologija snopova”, pod vodstvom prof.dr.sc. Pavla Pandžića i doc.dr.sc. Zorana Škode. Na doktorskom studiju matematike položio je sve pristupne ispite i kolegije odličnim uspjehom, te održao brojna predavanja na Seminaru za teoriju reprezentacija. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji, gdje konstruira BGG-rezolucije singularnog infinitezimalnog karaktera, koristeći Penroseovu transformaciju. Od 2012. god radi kao asistent na Građevinskom fakultetu, a radio je i kao naslovni asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na Sveučilištu u Zagrebu.

    Matija Kazalicki

      Filip Najman

      Izvanredni profesor

      Radno mjesto:

      • Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Matematički odsjek)

      Područja znanstvenog interesa:

      • Eliptičke krivulje: torzijske grupe nad poljima algebarskih brojeva, izogenije, Galoisove reprezentacije, modularne krivulje

      Pet odabranih publikacija:

      • J. Bosman, P. Bruin, A. Dujella, F. Najman, Ranks of elliptic curves with prescribed torsion over number fields, Int. Math. Res. Not. IMRN 2014 (2014), 2885-2923.
      • F. Luca, F. Najman, On the largest prime factor of x^2-1, Math. Comp. 80 (2011), 429-435.
      • S. Kamienny, F. Najman, Torsion groups of elliptic curves over quadratic fields, Acta. Arith. 152 (2012), 291-305.
      • P. Bruin, F. Najman, A criterion to rule out torsion groups for elliptic curves over number fields, Research in Number Theory 2 (2016), 1-12.
      •  F. Najman, Torsion of elliptic curves over cubic fields, J. Number Theory, 132 (2012), 26-36.

      Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

      • Fulbright Visiting Scholar s projektom Arithmetic of Q-curves, na MIT, Cambridge, SAD, 2015

      Nagrade:

      • Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2010. godine

      Bio:

      Filip Najman je diplomirao matematiku na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine s temom, i doktorirao na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine s temom “Kompaktna reprezentacija kvadratnih algebarskih brojeva i cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama” pod vodstvom akademika Andreja Dujelle. Od 2007. godine zaposlen je kao asistent i znanstveni novak na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2011. kao docent, te od 2016. kao izvanredni profesor. Znastveno područje interesa mu je teorija brojeva i aritmetička geometija, te posebno eliptičke krivulje. Objavljena su mu 22 radova, te su mu još 2 prihvaćena za objavljivanje.

      Bio je na kratkim istraživačkim gostovanjima u Grazu, Debrecenu, Strasbourgu, Zurichu, University of Warwick, University of Connecticut i University of Georgia. Dobitnik je stipendije Postdoc Nacionalne zaklade za znanost za jednogodišnji boravak 2010/2011. na Universiteit Leiden u Nizozemskoj. Kao dobitnik Fulbrightove Visiting Scholar stipendije za 2014/2015 godinu, usavršavao se na MIT-u, Cambridge, MA, SAD.Na dodiplomskom i diplosmkom studiju držao je vježbe ili predavanja iz 13 kolegija, među kojima je i kolegij Eliptičke krivulje u kriptografiji, kojeg je uveo zajedno s akademikom Andrejom Dujellom. Uveo je i držao 2 kolegija na doktorskom studiju: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva 2012/2013 godine i Aritmetička geometrija 2015/2016 godine. Pod njegovim mentorstvom obranjeno je 6 diplomskih radova, te je bio komentor u izradi doktorske disertacije Miljena Mikića. Od 2012. godine je voditelj diplomskog studija Teorijska matematika.

      Font Resize
      Contrast