Representation Theory XV, Dubrovnik, 18.-25. lipnja 2017.

Representation Theory XV je konferencija i poslijediplomska radionica iz teorije reprezentacija. Teme su: reprezentacije realnih i p-adskih Liejevih grupa, reprezentacije Kac-Moodyjevih Liejevih algebri, vertex operatorske algebre, kvantne grupe.

Konferencija se održava u Dubrovniku, 18.-25. lipnja 2017. na Inter-University Centre. Organizatori su: Dražen Adamović, Hrvoje Kraljević, Antun Milas, Pavle Pandžić, Mirko Primc and David Vogan.

https://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Dubrovnik17/