Članovi QuantiX grupe

Popis članova u QuantiX jedinici

Salvatore Marco Giampaola

  • Location: IRB


  Fabio Franchini

   • Location: IRB


   Dr. sc. Kosuke Nomura

     Žao nam je, ne postoji prijevod za ovaj članak.


     Dr. Sc. Vinko Zlatić

      • Location: Institut Ruđer Bošković
      • Website: Link

      Radno mjesto:

      Područja znanstvenog interesa:

      Nagrade

      Pet odabranih publikacija:

      Znanstveno-istraživački projekti:

      Bio:


      Prof. Dr. Sc. Davor Horvatić

       • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu


       Dr. Sc. Dario Jukić

         Radno mjesto:

         • Docent fizike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

         Područja znanstvenog interesa:

         • Ultrahladni atomski plinovi
         • Optika i fotonika

         Nagrade:

         • Godišnja nagrade ‘Znanost’ Hrvatske zaklade za znanost za najbolji studentski članak u prirodnim znanostima, 2009.
         • Pohvalnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh tijekom studija, 2007.

         Pet odabranih publikacija:

         • D. Jukić and H. Buljan, Four-dimensional photonic lattices and discrete tesseract solitons, Phys. Rev. A 87, 013814 (2013).
         • D. Jukić, H. Buljan, D.-H. Lee, J. D. Joannopoulos, and M. Soljačić, Flat photonic surface bands pinned between Dirac points, Opt. Lett. 37, 5262 (2012).
         • J. Radić, V. Bačić, D. Jukić, M. Segev, and H. Buljan, Anderson localization of a Tonks-Girardeau gas in potentials with controlled disorder, Phys. Rev. A 81, 063639 (2010).
         • D. Jukić, B. Klajn, and H. Buljan, Momentum distribution of a freely expanding Lieb-Liniger gas, Phys. Rev. A 79, 033612 (2009)
         • D. Jukić, R. Pezer, T. Gasenzer, and H. Buljan, Free expansion of a Lieb-Liniger gas:

         Bio:

         Dario Jukić je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 2008. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2012. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Hrvoja Buljana. Poslije toga je bio gostujući znanstvenik 2012.-2013. na Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, SAD), u grupi profesora Marina Soljačića. U razdoblju 2013.-2015. bio je postdoktorski znanstvenik na Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems (Dresden, Njemačka). Nakon postdoktorata vratio se na Sveučillište u Zagrebu kao docent fizike na Građevinskom fakultetu. Teme njegovog istraživanja uključuju neravnotežnu dinamiku niskodimenzionalnih sustava, interakciju svjetlosti i materije u hladnim atomskim plinovima, nelinearnu optiku, te fotoniku. DJ je autor ili koautor 11 znanstvenih članaka u međunarodnim časopisima s ukupno oko 80 citata.

         DJ je napredovao u zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu 2015. godine. Trenutno predaje kolegij Fizika na prvoj godini preddiplomskog studija.


         Doc. Dr. Sc. Karlo Lelas

          • Location: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

          Radno mjesto:

          • Docent na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti)

          Područja znanstvenog interesa:

          • Ultrahladni atomski plinovi: međudjelujući kvantni sustavi, sintetska baždarna polja

          Pet odabranih publikacija:

          • Lelas, N. Drpić, T. Dubček, D. Jukić, R. Pezer, and H. Buljan, Laser assisted tunneling in a Tonks-Girardeau gas, New J. Phys. 18, 095002 (2016).
          • Dubček, K. Lelas, D. Jukić, R. Pezer, M. Soljačić, and H. Buljan, The Harper-Hofstadter Hamiltonian and conical diffraction in photonic lattices with grating assisted tunneling, New J. Phys. 17, 125002 (2015).
          • K. Lelas, T. Ševa. H. Buljan, and J. Goold, The pinning quantum phase transition in a Tonks_Girardeau gas: diagnostics by ground state fidelity and Loschmidt echo, Phys. Rev. A 86, 033620 (2012).
          • K. Lelas, D. Jukić, and H. Buljan, Ground state properties of a one-dimensional strongly-interacting Bose-Fermi mixture in a double well potential, Phys. Rev A 80, 053617 (2009).
          • Chatrchyan et al (CMS Collaboration), Transverse-Momentum and Pseudorapidity Distributions of Charged Hadrons in pp Collisions at sqrt(s)=7Tev, Phys. Rev. Lett. 105, 022002 (2010)

          Bio:

          Karlo Lelas je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 2007. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2012. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Hrvoja Buljana. U periodu 2007-2015. godine bio je znanstveni novak i asistent na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Sveučilišta u Splitu. Tijekom tog razdoblja radio je u dva područja: (i) teorijska fizika jako-interagirajučih kvantnih sistema i (ii)  eksperimentalnoj fizici elementarnih čestica. Počeo je raditi kao znanstveni novak u području (ii) , ali s vremenom se fokusirao na područje (i), te obranio doktorsku disertaciju iz tog područja. Njegov trenutni znanstveni interes su umjetna baždarna/magnetska polja u ultrahladnim atomskim sistemima.

          KL je 2015. godine napredovao u zvanje docenta na Sveučilištu u Zagrebu. Predaje Fiziku 1 i Fiziku 2 na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te Klasičnu mehaniku na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.


          Prof. Dr. Sc. Robert Pezer

           Izvanredni profesor

           Radno mjesto:

           • Izvanredni profesor na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Zavod za fizičku metalurgiju)

           Područja znanstvenog interesa:

           • Optika i fotonika: nelinearna optika i solitoni
           • Ultrahladni atomski plinovi: međudjelujući kvantni sustavi
           • Fizika materijala: kompjutorsko modeliranje razvoja mikrostrukture, molekularna dinamika

           Pet odabranih publikacija:

           Znanstveno-istraživački projekti (suradnik):

           • 2007-2013 Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima, financiran od MZOS
           • 2008-2010 Hrvatsko-izraelski istraživački projekt (u suradnji sa profesorom Mordechai Segevom, Technion, Izraelski Institut za tehnologiju, financiran od strane MZOS i Ministarstva znanosti Države Izrael)
           • 2013-2015 Pseudomagnetska polja za atome i fotone financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (ukf.hr), u suradnji s Prof. Marinom Soljačićem, MIT.

           Bio:

           Robert Pezer (213706) je rođen 1970 u Zagrebu. Od 2007.god. stalno je zaposlen na Sveučilištu u Zagrebu Metalurškom fakultetu, a u lipnju 2013.god. izabran je u zvanje izvanrednog profesora. Član je Zavoda za fizičku metalurgiju te predaje predmete iz područja fizike, primijenjene matematike i računalstva.
           Robert Pezer završava preddiplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu gdje brani i doktorsku disertaciju 2002.god. Tamo radi kao istraživač-asistent u periodu 1996-2007.god. uglavnom u području fizike mnoštva čestica i statističke fizike u okviru teorijske nuklearne fizike. Trenutni znanstveni interesi su u području ultra hladnih plinova i nelinearne optike, a kreću se od proučavanja egzaktno rješivih modela prema dizajnu eksperimenata usmjerenih na određivanje eksperimentalno mjerivih kvantnih veličina. Njegove kompetencije u području računalnih tehnika i razvoju programske podrške vidljive su iz niza paketa razvijenih tijekom godina istraživanja. Aktivno je surađivao sa znanstvenicima iz više različitih područja teorijske i eksperimentalne fizike, osobito nuklearne fizike, nelinearne optike i molekularne fizike te ultra hladnih plinova. Recenzent je za sljedeće publikacije/izdavače: IOP Publishing, Physical Review, Optics Letters i Journal of Optical Science. Znanstveno istraživački interes je posebno usmjeren prema numeričkom modeliranju višečestičnih sistema, statističke fizike i povezanih fenomena s ciljem poboljšanja “ab initio” (DFT, MD, LBA zasnovanih) modela u svrhu povezivanja fenomena mikrostrukture na najmanjoj utjecajnoj fizičkoj skali i makroskopskih značajki kompleksnih sistema.
           Objavio je 17 znanstvenih radova u okviru CC baze (glavni autor na 7), 7 recenziranih konferencijskih radova i 4 rada izvan CC baze. Svoje znanstvene rezultate je prezentirao na desetak međunarodnih konferencija i specijaliziranih radnih skupova. Član je i istraživačke grupe na Fizičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta s fokusom istraživanja “ab initio” kompjutorskog modeliranja kompleksnih sistema. Robert Pezer predaje više kolegija na Metalurškom fakultetu uključujući i Fiziku metala na poslijediplomskom doktorskom studiju. Bio je jedan od vodećih članova radne skupine koja je provela suštinsku reviziju i implementaciju preddiplomskog i diplomskog studija iz područja metalurgije. U periodu 2009-2013.god. obnašao je dužnost prodekana za nastavu Metalurškog fakulteta.


           Dr. Sc. Marko Cvitaš

            • Location: Institut Ruđer Bošković

            Znanstveni suradnik

            Radno mjesto:

            • Znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, Zavod za fizičku kemiju

            Područja znanstvenog interesa:

            • Kvatna molekulska dinamika, reaktivna raspršenja, molekulski sudari, rovibracijska molekularna spektroskopija.

            Pet odabranih publikacija:

            • M.T. Cvitaš, P. Soldan, J.M. Hutson, P. Honvault and J.M. Launay, Ultracold $Li + Li­_2$  collisions: bosonic and fermionic cases, Phys. Rev. Lett. 94, 033201 (2005).
            • M.T. Cvitaš, P. Soldan, J.M. Hutson, P. Honvault and J.M. Launay, Ultracold collisions involving heteronuclear alkali metal dimers, Phys. Rev. Lett. 94, 200402 (2005).
            • M.T. Cvitaš and S.C. Althorpe, State-to-state reactive scattering in six dimensions using reactant-product decoupling: OH + H2→H2O + H (J=0), J. Chem. Phys 134, 223901 (2004).
            • M.T. Cvitaš and S.C. Althorpe, A Chebyshev method for state-to-state reactive scattering using reactant-product decoupling: OH + H2→H2O + H (J=0), J. Chem. Phys 139, 064307 (2013).
            • M.T. Cvitaš, S.C. Althorpe, Locating instantons in calculations of tunneling splittings: The test case of malonaldehyde, J. Chem. Theor. Comput. 12, 787 (2016).

            Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

            • 2007-2011 Ramon Jenkins Senior Research Fellowship, Sidney Sussex College, Cambridge.

            Bio:

            Marko Cvitaš je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1999. godine, te obranio doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Durhamu 2004. godine pod mentorstvom profesora Jeremyja Hutsona. U periodu 2004.-2007. godine boravio je kao postdoktorand na Sveučilištu u Nottinghamu i Cambridgeu u grupi profesora Stuarta Althorpea. Od 2007.-2011. postaje fellow Sidney Sussex Collegea u Cambridgeu, nakon čega se 2012. godine zapošljava kao znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković na Zavodu za fizičku kemiju. Područje znanstvenog djelovanja započeo je proučavanjem molekulskih sudara u ultrahladnim molekulskim plinovima pomoću kvatne mehanike. Kasnije radi na razvoju numeričkih metoda za kvantni opis molekulaskih sudara na višim energijama. U zadnje vrijeme bavi se numeričkim metodama za poluklasični opis tuneliranja sa svrhom računanja brzina reakcija i vezanih stanaj u većim molekulskim sustavima. MC je autor 15 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani oko 500 puta.


            Dr. Sc. Ivan Balog

             • Location: Institut za fiziku


             Dr. Sc. Osor Barišić

              Viši znanstveni suradnik


              Prof. Goranka Bilalbegović

               • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu


               Doc. Dr. Sc. Vito Despoja

                • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu


                Doc. Dr. Sc. Marinko Jablan

                 • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                 • Website: Link

                 Docent

                 Radno mjesto:

                 • Docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                 Područja znanstvenog interesa:

                 • Optika i fotonika: nanofotonika u grafenu, nelinearna optika

                 Pet odabranih publikacija:

                 • M. Jablan, D.E. Chang, Multiplasmon Absorption in Graphene, Phys. Rev. Lett. 114, 236801 (2015).
                 • M. Jablan, M. Soljačić, H. Buljan, Plasmons in Graphene: Fundamental Properties and Potential Applications, Invited paper in Proceedings of the IEEE 101, 1689 (2013).
                 • O. Ilic, M. Jablan, J.D. Joannopoulos, I. Celanovic, M. Soljačić, Overcoming the black body limit in plasmonic and graphene near-field thermophotovoltaic systems, Optics Express 20, A366 (2012).
                 • M. Jablan, M. Soljačić, H. Buljan, Unconventional plasmon-phonon coupling in graphene, Phys. Rev. B 83, 161409(R) (2011).
                 • M. Jablan, H. Buljan, and M. Soljačić, Plasmonics in graphene at infra-red frequencies, Phys. Rev. B 80, 245435 (2009).

                 Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                 • (2014-2015) Glavni istraživač na projektu: Graphene based nonlinear quantum optics, Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND-NEWFELPRO
                 • (2011) Glavni istraživač na projektu: Exploiting opto-mechanical properties of graphene for novel nano-technologies, funded by Unity through Knowledge Fund.

                 Nagrade:

                 • Nagrada ZNANOST za najbolji studentski rad u području prirodnih i biomedicinskih znanosti (2008)
                 • TOP stipendija za top studente (2006)
                 • Brončana medalja, 42. Međunarodna matematička olimpijada, SAD (2001)
                 • 1. nagrada, Državno natjecanje mladih matematičara (2001, 1999, 1998)
                 • 1. nagrada, Državno natjecanje mladih fizičara (2001, 1999)
                 • 1. nagrada, Državno natjecanje mladih kemičara (1997)

                 Bio:

                 Marinko Jablan je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 2006. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2012. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Hrvoje Buljana. Tokom doktorata, 2008. te 2011. godine boravio je na Massachusetts Institute of Technology, SAD kao visiting student u grupi kod prof. Marina Soljačića. Nakon doktorata, u periodu 2013.-2015. godine boravi kao postdoktorand na ICFO-The Institute of Photonic Sciences u Španjolskoj u grupi kod prof. Darrick Chang. Istraživanja MJ su prvenstveno usmjerena prema optičkim svojstvima grafena i primjenama u tehnologiji. Nakon postdoktorata, zapošljava se na PMF u Zagrebu kao docent.

                 Marinko Jablan je autor i koautor 11 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani preko 900 puta. Bio je mentor jednog diplomskog rada. Predaje Elektromagnetske valove i optika (istraživački smjer, preddiplomski) te Računala i operacijske sustave (nastavnički smjer, preddiplomski).


                 Doc. Dr. Sc. Danko Radić

                  • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                  • Website: Link

                  Docent

                  Radno mjesto:

                  • Docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                  Područja znanstvenog interesa:

                  • Jednoelektronski, kolektivni i topološki efekti izazvani vanjskim i sintetičkim magnetskim poljem u kondenziranim sustavima anomalnih dimenzionalnosti (grafen, kvazi-jednodimenzionalni sustavi, visokotemperaturni supravodiči…)
                  • Nanoelektromehanički sustavi: tunelirajući elektronski i spinski transport, mehanizmi induciranja elektromehaničke nestabilnosti (ugljikove nanocjevčice, grafen)

                  Pet odabranih publikacija:

                  • Radić and L. Y. Gorelik, “Quantum Theory of Magnetoelectromotive Instability in Nanoelectromechanical Systems with Positive Differential Conductance”, Phys. Rev. Lett. 111, 186802 (2013).
                  • Radić, A. Nordenfelt, A. M. Kadigrobov, R. I. Shekhter, M. Jonson, and L. Y. Gorelik, “Spin controlled nanomechanics induced by single-electron tunneling”, Phys. Rev. Lett. 107, 236802 (2011).
                  • Radić, A. M. Kadigrobov, L. Y. Gorelik, R. I. Shekhter, and M. Jonson, “Self-excited oscillations of charge-spin accumulation due to single-electron tunneling”, Phys. Rev. B 82, 125311 (2010).
                  • M. Kadigrobov, A. Bjeliš and D. Radić, “Magnetic Breakdown Induced Peierls Transition“, Phys. Rev. Lett. 100, 206402 (2008).
                  • Radić, A. Bjeliš and D. Zanchi, “Magnetic oscillations and field-induced spin-density wave (TMTSF)2ClO4”, Phys. Rev. B 69, 014411 (2004).

                  Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                  Nagrade:

                  Bio:

                  Danko Radić diplomirao je fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine, magistrirao 2002. te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2006. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Alekse Bjeliša. Primarno područje znanstvenog interesa bila mu je fizika kondenzirane materije, napose kolektivne pojave poput valova gustoće spina i naboja inducirane vanjskim magnetskim poljem u sustavima anomalne dimenzionalnosti. U periodu 2008.-2010. usavršavao se kao postdoktorand na Göteborg University, a zatim u periodu 2010-2011 na Chalmers University of Technology u Göteborgu, Švedska, gdje je znanstveni interes proširio i na područje fizike nanoelektromehaničkih sustava temeljenih na grafenu i ugljikovim nanocjevčicama te područje termalno-asistiranog magnetskog zapisivanja. Trenutno se bavi područjem kolektivnih i topoloških učinaka sisntetičkih magnetskih polja.

                  Na poziciji znanstvenog suradnika na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  zaposlen je 2009,  a na istoj instituciji izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2013. godine. Danko Radić autor je 22 znanstvena rada indeksiranih u CC, 13 sažetaka u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova, 10 usmenih priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Sudjelovao je kao suradnik na 6 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.

                  Nositelj je kolegija Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja, Osnove fizike čvrstog stanja, Seminar iz fizike čvrstog stanja te Diferencijalne jednadžbe i dinamički sustavi na nastavnom smjeru pri Fizičkom odsjeku PMF-a. Mentor je jednog diplomskog rada i komentor jedne doktorske disertacije.


                  Prof. Dr. Sc. Krešimir Kumerički

                   • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

                   Radno mjesto

                   • Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                   Područja znanstvenog interesa

                   • Kvantna kromodinamika, struktura hadrona

                   • Fizika elementarnih čestica izvan standardnog modela

                   Pet odabranih publikacija

                   Najznačajniji projekti

                   • 2014- Voditelj projekta “MIAU – Matter and Interactions at Accelerators and in Universe” Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

                   • 2008-2010 Voditelj (zajedno s M. Polyakovim) projekta “Revealing Generalized Parton Distributions”, Njemačke zaklade za znanost (DFG)

                   • 2012-2014 Kordinator za Sveučilište u Zagrebu i član upravnog odbora projekta “HadronPhysics3 – Study of strongly interacting matter”, unutar FP7 programa EU

                   Bio

                   Krešimir Kumerički je obranio doktorsku disertaciju “Rijetki raspadi K mezona” (mentor Ivica Picek) 1998. Žarište njegovih istraživanja je tada bila međuigra elektroslabih i kromodinamičkih efekata u raznim raspadima koji uključuju promjenu kvarkovskog okusa. U međuvremenu, nakon duljih boravaka na Sveučilištima u Oslu i Regensburgu, njegov interes se usmjerio na istraživanja kvarkovsko-gluonske strukture nukleona, opisane tzv. generaliziranim partonskim distribucijama. To daje novi trodimenzionalni pogled na strukturu nukleona. U ta je istraživanja uveo I primjenu neuronskih mreža. Također je uključen u ustraživanja fenomenologije (na Velikom hadronskom sudarivaču) raznih proširenja standardnog modela, posebno onih koja streme objašnjenju malih masa neutrina. Koautor je 29 radova u časopisima koji su citirani više od 600 puta (prema inSPIRE).

                   Napredovao je u zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu 2011. godine. Bio je mentor desetak diplomskih radova i trenutno je mentor doktoranda. Drži nastavu iz fizike elementarnih čestica na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.


                   Prof. Dr. Sc. Tomislav Marketin

                   • Tel: ++385 1 4605663
                   • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                   • Website: Link

                   Docent

                   Radno mjesto:

                   • Docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                   Područja znanstvenog interesa:

                   • Nuklearna fizika: semileptonski procesi slabog međudjelovanja, nucklearni raspadi egzotičnih jezgara, nukleosinteza teških elemenata

                   Pet odabranih publikacija:

                   • R. Caballero-Folch et al., First Measurement of Several β-Delayed Neutron Emitting Isotopes Beyond N=126, Physical Review Letters 117, 012501 (2016)
                   • T. Marketin, L. Huther, and G. Martínez-Pinedo, Large-scale evaluation of beta-decay rates of r-process nuclei with the inclusion of first-forbidden transitions, Physical Review C 93, 025805 (2016)
                   • M. Eichler et al., The role of fission in neutron star mergers and its impact on the r-process, Astrophysical Journal 808, 30 (2015)
                   • E. Litvinova, B. A. Brown, D.-L. Fang, T. Marketin, and R. G. T. Zegers, Benchmarking nuclear models for Gamow-Teller response, Physics Letters B 730, 307 (2014)
                   • T. Marketin, E. Litvinova, D. Vretenar, and P. Ring, Fragmentation of spin-dipole strength in Zr-90 and Pb-208, Physics Letters B 706, 477 (2012)

                   Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                   • Projekt bilateralne suradnje “Microscopic description of weak-interaction processes relevant for heavy element nucleosynthesis” sa Technische Universität Darmstadt, Njemačka, 2014 – 2015
                   • IAEA Coordinated research project “Application of the covariant density functional theory to the beta-delayed neutron emission probabilities”, 2013 – 2017

                   Bio:

                   Tomislav Marketin je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine, a doktorirao 2010. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Darija Vretenara. Od ožujka 2011. do veljače 2012. boravio je na GSI Helmholtz centru za istraživanje teških iona kao poslijedoktorski istraživač u grupi prof. Gabriela Martínez-Pineda, a od ožujka 2012. do veljače 2013. na TU Darmstadt također u grupi prof. G. Martínez-Pineda. Njegovo je istraživanje u tom razdoblju fokusirano na pobuđenja izmjene naboja u egzotičnim jezgrama i njihovom primjenom u nuklearnoj astrofizici. Posebno se bavi opisom Gamow-Teller rezonance i nisko-energetskog dijela odgovora jezgre koji je ključan u opisu raspada jezgara bogatih neutronima. Opis raspada jezgara koje sudjeluju u r-procesu je primjenjen u računu vremena poluživota i vjerojatnosti emisije neutrona. Po završetku poslijedoktorskog usavršavanja zaposlio se kao docent na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

                   Autor je ili koautor 25 publikacija u časopisima sa međunarodnom recenzijom sa preko 200 citata. U nastavnim aktivnostima na odsjeku sudjeluje kao nositelj kolegija Osnove programiranja i Strukture podataka i algoritmi, te sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Uvod u kvantnu fiziku.


                   Prof. Dr. Sc. Tamara Nikšić

                    • Tel: ++385 1 4605574
                    • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                    • Website: Link

                    Radno mjesto:

                    • Izvanredna profesorica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                    Područja znanstvenog interesa:

                    • Teorijska nuklearna fizika: razvoj nuklearnih energijskih funkcionala gustoće, kolektivni modeli nuklearne strukture, klasteri u lakim jezgrama
                    • Napredno računarstvo: računalna nuklearna fizika

                    Pet odabranih publikacija:

                    • J.-P. Ebran, E. Khan, T. Nikšić, D. Vretenar: How atomic nuclei cluster, Nature 487, 341 (2012).
                    • T. Nikšić, T. Nikšić, D. Vretenar, P. Ring, Relativistic nuclear energy density functional: Mean-field and beyod, Prog. Part. Nucl. Phys. 66, 519 (2011).
                    • T. Nikšić, D. Vretenar, P. Ring: Relativistic nuclear energy density functionals: Adjusting parameters to binding energies, Phys. Rev. C 79, 034318 (2008).
                    • T. Nikšić, D. Vretenar, G.A. Lalazissis, P. Ring: Microscopic description of nuclear quantum phase transitions, Phys. Rev. Lett. 99, 092502 (2007).
                    • T. Nikšić, D. Vretenar, P. Finelli, P. Ring: Relativistic Hartree-Bogoliubov model with density-dependent meson-nucleon couplings, Phys. Rev. C 66, 024306 (2002).

                    Nagrade:

                    • Državna nagrada za znanost 2012. godine

                    Biografija:

                    Tamara Nikšić je diplomirala na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 2000. godine, te obranila doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2004. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Darija Vretenara («Relativistic description of nuclear structure: models with density-dependent meson-nucleon couplings»). U periodu 2005.-2006. godine boravila je kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom sveučilištu Muenchen. 2007. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2011. godine u zvanje izvanrednog profesora.
                    Bavi se teorijskom nuklearnom fiziku, a dosadašnji doprinosi uključuju: razvoj samosuglasnog relativističkog modela s mezon-nukleon vezanjima ovisnima o gustoći nuklearne tvari, opis korelacija koje potječu od ponovnog uspostavljanja slomljenih simetrija i fluktuacija kvadrupolne i oktupolne deformacije, razvoj nove generacije relativističkih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće, opis mehanizama stvaranja grozdova nukleona u atomskim jezgrama. Osim teorijskih modela atomske jezgre, sudjeluje u razvoju numeričkih metoda i odgovarajućih računalnih programa. Autor je i koautor 55 izvornih znanstvenih radova objavljenih u Current Contents časopisima te dva pregledna rada. Radovi su citirani preko 2000 puta. Dobitnica je državne nagrade za znanost 2012. godine.
                    Bila je mentor 12 diplomskih radova, a nastavne aktivnosti uključuju kolegije Klasična mehanika, Kvantna fizika i Nelinearne pojave na istraživačkom smjeru studija fizike.


                    Prof. Dr. Sc. Nils Paar

                     • Tel: ++385 1 4605650
                     • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                     • Website: Link

                     Redoviti profesor

                     Radno mjesto:

                     • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                     Područja znanstvenog interesa:

                     • Nuklearna struktura, egzotični modovi pobuđenja, egzotične jezgre, efektivno nuklearno međudjelovanje
                     • Nuklearna astrofizika, procesi slabog međudjelovanja, neutrino-jezgra međudjelovanje, neutronske zvijezde
                     • Matematičko modeliranje, računalna fizika

                     Pet odabranih publikacija:

                     • X. Roca-Maza, N. Paar, G. Colò, “Covariance analysis for energy density functionals and instabilities”, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 42 034033 (2015).
                     • N. Paar, Ch. C. Moustakidis, T. Marketin, D. Vretenar, and G. A. Lalazissis, Neutron star structure and collective excitations of finite nuclei, Phys. Rev. C 90, 011304 (Rapid Communications) (2014).
                     • N. Paar, H. Tutman, T. Marketin, T. Fischer, “Large-scale calculations of supernova neutrino-induced reactions in Z=8-82 target nuclei”, Phys. Rev. C 87, 025801 (2013).
                     • N. Paar, Y. F. Niu, D. Vretenar, and J. Meng, “On the isoscalar-isovector splitting of pygmy dipole structures”, Phys. Rev. Lett. 103, 032502 (2009).
                     • N. Paar, D. Vretenar, E. Khan, and G. Colo, “Exotic modes of excitation in atomic nuclei far from stability”, Rep. Prog. Phys. 70, 691 (2007).

                     Bio:

                     Nils Paar je redoviti profesor na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu. Istraživanja NP usmjerena su prema egzotičnim nuklearnim modovima pobuđenja u relativističkoj kvazičestičnoj aproksimaciji slučajnih faza, i nuklearne strukture zasnovane na koreliranom realističnom nukleon-nukleon međudjelovanju. Fokus istraživanja je posebice na pygmy dipolnim rezonancijama, evoluciji spektra pobuđenja prema granicama nuklearne stabilnosti, i modeliranje nuklearne strukture u okviru metode unitarnog koreliranog operatora.
                     Istraživačke aktivnosti uključuju i procese slabog međudjelovanja od značaja za nuklearnu astrofiziku. Istraživanja uključuju spinsko-izospinska pobuđenja, neutrino-jezgra međudjelovanje, uhvat elektrona u zvijezdama, egzotičnu nuklearnu strukturu. Svoj rad proširuje i na neutrinske i nuklearne procese od astrofizičkog značaja. NP je autor i koautor više od 70 znanstvenih radova u recenziranim međunarodnim časopisima koji su citirani preko 2200 puta, i 39 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova.


                     Prof. dr. sc. Nenad Pavin

                      • Tel: ++385 1 4605663
                      • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                      • Website: Link

                      Izv. profesor

                      Radno mjesto:
                      Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                      Područja znanstvenog interesa:
                      Biofizika stanica, mikrotubuli i molekularni motori, diobeno vreteno
                      Evolucija

                      Pet odabranih publikacija:

                      • J. Kajtez, A. Solomatina, M. Novak, B. Polak, K. Vukusic, J. Rudiger, G. Cojoc, A. Milas, I Sumanovac Sestak, P. Risteski, F. Tavano, A.H. Klemm, E. Roscioli, J. Welburn, D. Cimini, M. Gluncic, N. Pavin, I.M. Tolic.
                       Overlap microtubules link sister k-fibers and balance the forces on bioriented kinetochores.
                       Nat. Commun. 7, 10298 (2016).
                      • M. Gluncic, N. Maghelli, A. Krull, V. Krstic, D. Ramunno-Johnson, N. Pavin, and I.M. Tolic.
                       Kinesin-8 Motors Improve Nuclear Centering by Promoting Microtubule Catastrophe.
                       Phys. Rev. Lett. 114, 078103 (2015).
                      • V. Ananthanarayanan, M. Schattat, S.K. Vogel, A. Krull, N. Pavin, I.M. Tolic-Norrelykke.
                       Dynein motion switches from diffusive to directed upon cortical anchoring.
                       Cell 153, 1526-1536 (2013).
                      • I. Kalinina, A. Nandi, P. Delivani, M Chacón, A. Klemm, D. Ramunno-Johnson, A. Krull, B. Lindner, N. Pavin, I.M. Tolic-Norrelykke.
                       Pivoting of microtubules around the spindle pole accelerates kinetochore capture.
                       Nat. Cell Biol. 15, 82-87 (2013).
                      • L. Laan, N. Pavin, J.Husson, G. Romet-Lemonne, M. van Duijn, M. Preciado López, R. D. Vale, F. Jülicher, S. L. Reck-Peterson and M. Dogterom.
                       Cortical Dynein Controls Microtubule Dynamics to Generate Pulling Forces that Position Microtubule Asters.
                       Cell 148, 502 (2012).

                      Znanstveno-istraživački projekti:

                      • 2015- Suradnik na Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
                      • 2013-2017 Glavni istraživač na projektu “Kinetochore oscillations in mitotic metaphase” funded by the German Research Foundation (DFG) (projekt se izvodi zajedno
                       s voditeljicom projekta Ivom Tolić).
                      • 2013-2015 Glavni istraživač na projektu “The role of microtubule pivoting in formation of complex structures such as microtubule bundles and mitotic spindles” financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF) (projekt se izvodi zajedno s Ivom Tolić).

                      Bio


                      Prof. Dr. Sc. Dario Vretenar

                       • Tel: +385 1 460 5576
                       • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                       • Website: Link

                       Redoviti profesor

                       Radno mjesto:

                       Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)
                       Područja znanstvenog interesa:

                       Teorijska nuklearna fizika: teorija nuklearnog funkcionala gustoće i primjene u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, fisija, nuklearna efektivna teorija polja, slaba međudjelovanja i primjene u nuklearnoj astrofizici, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih angularnih momenata.

                       Matematičko modeliranje i računalna fizika.
                       Nagrade:

                       • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje Prirodnih znanosti i Matematike 2002. godine
                       • Državna nagrada za znanost 2003. godine

                       Pet odabranih publikacija:

                       • T. Nikšić, D. Vretenar: “Sloppy” nuclear energy density functionals: Effective model reduction, Physical Review C 94, 024333 (2016).
                       • J.-P. Ebran, E. Khan, T. Nikšić, D. Vretenar: How atomic nuclei cluster, Nature 487, 341 (2012).
                       • T. Nikšić, D. Vretenar, P. Ring, Relativistic nuclear energy density functional: Mean-field and beyod, Progress in Particle and Nuclear Physics 66, 519 (2011).
                       • N. Paar, D. Vretenar, E. Khan, G. Colo: Exotic modes of excitation in atomic nuclei far from stability, Reports on Progress in Physics 70, 691 (2007).
                       • D. Vretenar, A. V. Afanasjev, Relativistic Hartree-Bogoliubov theory: static and dynamic aspects of exotic nuclear structure, Physics Reports 409, 101 (2005).

                       Biografija:

                       Dario Vretenar diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982.). Magistrirao 1985., doktorirao 1988. radom iz teorijske nuklearne fizike na Sveučilištu u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Bologni i Sveučilištu Yale, te kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu.
                       Od 1982. godine zaposlen u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 1988. znanstveni asistent, znanstveni suradnik 1991. Unaprijeđen u docenta 1993., izvanredni profesor od 1997., redoviti profesor od 2001., redoviti profesor u trajnom zvanju od 2006. godine. Gostujući profesor na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu, Njemačka; Sveučilištu u Bologni, Italija; i Sveučilištu Tokio, Japan.
                       Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012. godine; redoviti član Akademije Europe (Academia Europaea) od 2016. godine.
                       Na Fizičkom odsjeku PMF-a predaje kolegije Uvod u kvantnu fiziku i Kvantna fizika, a na doktorskom studiju fizike kolegij Teorija strukture atomske jezgre.
                       Od 2004. do 2008. bio je predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za fiziku u Zagrebu i član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti. Od 2005. do 2011. član Programskog savjeta Nacionalnog  laboratorija: „Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Legnaro“, Italija. Od 2013. do 2016. član Programskog savjeta Akceleratorskog laboratorija Sveučilišta Jyvaskyla, Finska. Od 2017. član ISOLDE and Neutron Time-of-Flight Experiments Committee -CERN. Od 2009. predsjednik Matičnog odbora za polje fizike. Predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 2013. godine.


                       Hrvoje Buljan

                       • Tel: +385 1 4605591
                       • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
                       • Website: Link

                       Redoviti profesor

                       Radno mjesto:

                       • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

                       Područja znanstvenog interesa:

                       • Optika i fotonika: nanofotonika u grafenu, nelinearna optika i solitoni
                       • Ultrahladni atomski plinovi: međudjelujući kvantni sustavi uključujući 1D bozonski kvantni plinovi

                       Pet odabranih publikacija:

                       • Dubček, C.J. Kennedy, L. Lu, W. Ketterle, M. Soljačić, and H. Buljan, Weyl Points in Three-Dimensional Optical Lattices: Synthetic Magnetic Monopoles in Momentum Space, Phys. Rev. Lett. 114, 225301 (2015).
                       • Pezer and H. Buljan, Momentum distribution dynamics of a Tonks-Girardeau gas: Bragg reflections of a quantum many-body wave packet, Phys. Rev. Lett. 98, 240403 (2007).
                       • Buljan, O. Cohen, J.W. Fleischer, T. Schwartz, M. Segev, Z.H. Musslimani, N.K. Efremidis, and D.N. Christodoulides, Random-phase solitons in nonlinear periodic lattices, Phys. Rev. Lett. 92, 223901 (2004).
                       • Cohen, G. Bartal, H. Buljan, T. Carmon, J.W. Fleischer, M. Segev, and D.N. Christodoulides, Observation of random-phase lattice solitons, Nature (London) 433, 500 (2005).
                       • Jablan, H. Buljan, and M. Soljačić, Plasmonics in graphene at infra-red frequencies, Phys. Rev. B 80, 245435 (2009).

                       Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

                       • 2015- Glavni istraživač na Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
                       • 2013-2015 Glavni istraživač na projektu Pseudomagnetska polja za atome i fotone financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (ukf.hr), u suradnji s Prof. Marinom Soljačićem, MIT.
                       • 2008-2010 Glavni istraživač na hrvatsko-izraelskom istraživačkom projektu (u suradnji sa profesorom Mordechai Segevom, Technion, Izraelski Institut za tehnologiju, financiran od strane MZOS i Ministarstva znanosti Države Izrael
                       • 2007-2013 Glavni istraživač na projektu Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima, financiran od MZOS

                       Nagrade:

                       • Državna nagrada za znanost 2010. godine

                       Bio:

                       Hrvoje Buljan je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2002. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Vladimira Paara. U periodu 2002.-2004. godine boravio je kao postdoktorand na Technionu, na Izraelskom Institutu za Tehnologiju u grupi profesora Motija Segeva. Istraživanja HB su u to vrijeme bila usmjerena prema nelinearnim optičkim pojavama. Fokus istraživanja je bio na prostiranju djelomično koherentne svjetlosti u nelinearnim fotoničkim strukturama, te nelinearnim pojavama kao što su nekoherentni solitoni i modulacijska nestabilnost u tim sustavima. Nakon perioda na Technionu, vraća se na PMF u Zagrebu kao docent gdje stvara svoju grupu koja se uz optiku i fotoniku počinje baviti i ultrahladnim atomskim sustavima. Fokus u tom području je bio na vremenski ovisnim jednodimenzionalnim kvantnim višečestičnim sustavima koja su eksperimentalno realizirana prije desetak godina. Posljednjih godina dijelom se bavi i istraživanjima plazmona u grafenu. HB je autor i koautor više od 60 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani preko 1900 puta.

                       HB je napredovao u zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu 2009. godine, te u zvanje redovitog profesora 2013. godine. Dobitnik je državne nagrade za znanost 2010. godine. Bio je mentor preko 30 diplomskih radova, te mentor 3 obranjene doktorske disertacije. HB je bio glavni istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Predaje Klasičnu elektrodinamiku (treća godina istraživačkog smjera fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a), Nelinearne kontinuume (postdiplomski) a predavao je kolegije Nelinearne pojave i Nelinearna optika.