Članovi QuantiX grupe

Popis članova u QuantiX jedinici

  • Tel: +385 1 4605591
  • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Website: Link

Hrvoje Buljan

Redoviti profesor

Radno mjesto:

  • Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

Područja znanstvenog interesa:

  • Optika i fotonika: nanofotonika u grafenu, nelinearna optika i solitoni
  • Ultrahladni atomski plinovi: međudjelujući kvantni sustavi uključujući 1D bozonski kvantni plinovi

Pet odabranih publikacija:

  • Dubček, C.J. Kennedy, L. Lu, W. Ketterle, M. Soljačić, and H. Buljan, Weyl Points in Three-Dimensional Optical Lattices: Synthetic Magnetic Monopoles in Momentum Space, Phys. Rev. Lett. 114, 225301 (2015).
  • Pezer and H. Buljan, Momentum distribution dynamics of a Tonks-Girardeau gas: Bragg reflections of a quantum many-body wave packet, Phys. Rev. Lett. 98, 240403 (2007).
  • Buljan, O. Cohen, J.W. Fleischer, T. Schwartz, M. Segev, Z.H. Musslimani, N.K. Efremidis, and D.N. Christodoulides, Random-phase solitons in nonlinear periodic lattices, Phys. Rev. Lett. 92, 223901 (2004).
  • Cohen, G. Bartal, H. Buljan, T. Carmon, J.W. Fleischer, M. Segev, and D.N. Christodoulides, Observation of random-phase lattice solitons, Nature (London) 433, 500 (2005).
  • Jablan, H. Buljan, and M. Soljačić, Plasmonics in graphene at infra-red frequencies, Phys. Rev. B 80, 245435 (2009).

Najznačajniji/najveći projekti (glavni istraživač):

  • 2015- Glavni istraživač na Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
  • 2013-2015 Glavni istraživač na projektu Pseudomagnetska polja za atome i fotone financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (ukf.hr), u suradnji s Prof. Marinom Soljačićem, MIT.
  • 2008-2010 Glavni istraživač na hrvatsko-izraelskom istraživačkom projektu (u suradnji sa profesorom Mordechai Segevom, Technion, Izraelski Institut za tehnologiju, financiran od strane MZOS i Ministarstva znanosti Države Izrael
  • 2007-2013 Glavni istraživač na projektu Nelinearne pojave i valna dinamika u fotoničkim sustavima, financiran od MZOS

Nagrade:

  • Državna nagrada za znanost 2010. godine

Bio:

Hrvoje Buljan je diplomirao fiziku na Fizičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine, te obranio doktorsku disertaciju na istom sveučilištu 2002. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Vladimira Paara. U periodu 2002.-2004. godine boravio je kao postdoktorand na Technionu, na Izraelskom Institutu za Tehnologiju u grupi profesora Motija Segeva. Istraživanja HB su u to vrijeme bila usmjerena prema nelinearnim optičkim pojavama. Fokus istraživanja je bio na prostiranju djelomično koherentne svjetlosti u nelinearnim fotoničkim strukturama, te nelinearnim pojavama kao što su nekoherentni solitoni i modulacijska nestabilnost u tim sustavima. Nakon perioda na Technionu, vraća se na PMF u Zagrebu kao docent gdje stvara svoju grupu koja se uz optiku i fotoniku počinje baviti i ultrahladnim atomskim sustavima. Fokus u tom području je bio na vremenski ovisnim jednodimenzionalnim kvantnim višečestičnim sustavima koja su eksperimentalno realizirana prije desetak godina. Posljednjih godina dijelom se bavi i istraživanjima plazmona u grafenu. HB je autor i koautor više od 60 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su citirani preko 1900 puta.

HB je napredovao u zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Zagrebu 2009. godine, te u zvanje redovitog profesora 2013. godine. Dobitnik je državne nagrade za znanost 2010. godine. Bio je mentor preko 30 diplomskih radova, te mentor 3 obranjene doktorske disertacije. HB je bio glavni istraživač na nekoliko znanstvenih projekata. Predaje Klasičnu elektrodinamiku (treća godina istraživačkog smjera fizike na Fizičkom odsjeku PMF-a), Nelinearne kontinuume (postdiplomski) a predavao je kolegije Nelinearne pojave i Nelinearna optika.

    • Tel: +385 1 460 5576
    • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
    • Website: Link

    Prof. Dr. Sc. Dario Vretenar

    Redoviti profesor

    Radno mjesto:

    Redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)
    Područja znanstvenog interesa:

    Teorijska nuklearna fizika: teorija nuklearnog funkcionala gustoće i primjene u opisu strukture egzotičnih atomskih jezgri daleko od stabilnosti, fisija, nuklearna efektivna teorija polja, slaba međudjelovanja i primjene u nuklearnoj astrofizici, algebarski modeli strukture atomske jezgre i fizika visokih angularnih momenata.

    Matematičko modeliranje i računalna fizika.
    Nagrade:

    • Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje Prirodnih znanosti i Matematike 2002. godine
    • Državna nagrada za znanost 2003. godine

    Pet odabranih publikacija:

    • T. Nikšić, D. Vretenar: “Sloppy” nuclear energy density functionals: Effective model reduction, Physical Review C 94, 024333 (2016).
    • J.-P. Ebran, E. Khan, T. Nikšić, D. Vretenar: How atomic nuclei cluster, Nature 487, 341 (2012).
    • T. Nikšić, D. Vretenar, P. Ring, Relativistic nuclear energy density functional: Mean-field and beyod, Progress in Particle and Nuclear Physics 66, 519 (2011).
    • N. Paar, D. Vretenar, E. Khan, G. Colo: Exotic modes of excitation in atomic nuclei far from stability, Reports on Progress in Physics 70, 691 (2007).
    • D. Vretenar, A. V. Afanasjev, Relativistic Hartree-Bogoliubov theory: static and dynamic aspects of exotic nuclear structure, Physics Reports 409, 101 (2005).

    Biografija:

    Dario Vretenar diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982.). Magistrirao 1985., doktorirao 1988. radom iz teorijske nuklearne fizike na Sveučilištu u Zagrebu. Postdoktorsko usavršavanje na Sveučilištu u Bologni i Sveučilištu Yale, te kao stipendist Alexander von Humboldt zaklade na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu.
    Od 1982. godine zaposlen u Zavodu za teorijsku fiziku Fizičkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Od 1988. znanstveni asistent, znanstveni suradnik 1991. Unaprijeđen u docenta 1993., izvanredni profesor od 1997., redoviti profesor od 2001., redoviti profesor u trajnom zvanju od 2006. godine. Gostujući profesor na Tehničkom Sveučilištu u Münchenu, Njemačka; Sveučilištu u Bologni, Italija; i Sveučilištu Tokio, Japan.
    Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2012. godine; redoviti član Akademije Europe (Academia Europaea) od 2016. godine.
    Na Fizičkom odsjeku PMF-a predaje kolegije Uvod u kvantnu fiziku i Kvantna fizika, a na doktorskom studiju fizike kolegij Teorija strukture atomske jezgre.
    Od 2004. do 2008. bio je predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za fiziku u Zagrebu i član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti. Od 2005. do 2011. član Programskog savjeta Nacionalnog  laboratorija: „Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Legnaro“, Italija. Od 2013. do 2016. član Programskog savjeta Akceleratorskog laboratorija Sveučilišta Jyvaskyla, Finska. Od 2017. član ISOLDE and Neutron Time-of-Flight Experiments Committee -CERN. Od 2009. predsjednik Matičnog odbora za polje fizike. Predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 2013. godine.

      • Tel: ++385 1 4605663
      • Location: Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
      • Website: Link

      Prof. dr. sc. Nenad Pavin

      Izv. profesor

      Radno mjesto:
      Izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Fizički odsjek)

      Područja znanstvenog interesa:
      Biofizika stanica, mikrotubuli i molekularni motori, diobeno vreteno
      Evolucija

      Pet odabranih publikacija:

      • J. Kajtez, A. Solomatina, M. Novak, B. Polak, K. Vukusic, J. Rudiger, G. Cojoc, A. Milas, I Sumanovac Sestak, P. Risteski, F. Tavano, A.H. Klemm, E. Roscioli, J. Welburn, D. Cimini, M. Gluncic, N. Pavin, I.M. Tolic.
        Overlap microtubules link sister k-fibers and balance the forces on bioriented kinetochores.
        Nat. Commun. 7, 10298 (2016).
      • M. Gluncic, N. Maghelli, A. Krull, V. Krstic, D. Ramunno-Johnson, N. Pavin, and I.M. Tolic.
        Kinesin-8 Motors Improve Nuclear Centering by Promoting Microtubule Catastrophe.
        Phys. Rev. Lett. 114, 078103 (2015).
      • V. Ananthanarayanan, M. Schattat, S.K. Vogel, A. Krull, N. Pavin, I.M. Tolic-Norrelykke.
        Dynein motion switches from diffusive to directed upon cortical anchoring.
        Cell 153, 1526-1536 (2013).
      • I. Kalinina, A. Nandi, P. Delivani, M Chacón, A. Klemm, D. Ramunno-Johnson, A. Krull, B. Lindner, N. Pavin, I.M. Tolic-Norrelykke.
        Pivoting of microtubules around the spindle pole accelerates kinetochore capture.
        Nat. Cell Biol. 15, 82-87 (2013).
      • L. Laan, N. Pavin, J.Husson, G. Romet-Lemonne, M. van Duijn, M. Preciado López, R. D. Vale, F. Jülicher, S. L. Reck-Peterson and M. Dogterom.
        Cortical Dynein Controls Microtubule Dynamics to Generate Pulling Forces that Position Microtubule Asters.
        Cell 148, 502 (2012).

      Znanstveno-istraživački projekti:

      • 2015- Suradnik na Znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) za kvante i komplekse sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
      • 2013-2017 Glavni istraživač na projektu “Kinetochore oscillations in mitotic metaphase” funded by the German Research Foundation (DFG) (projekt se izvodi zajedno
        s voditeljicom projekta Ivom Tolić).
      • 2013-2015 Glavni istraživač na projektu “The role of microtubule pivoting in formation of complex structures such as microtubule bundles and mitotic spindles” financiran od fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF) (projekt se izvodi zajedno s Ivom Tolić).

      Bio